Keystone logo
© Daniel Vegel
Central European University (CEU)

Central European University (CEU)

Central European University (CEU)

Invoering

De Central European University ( CEU ), opgericht in 1991, is gebaseerd op het uitgangspunt dat de menselijke feilbaarheid kan worden gecompenseerd door de kritische discussie over ideeën en dat deze kritische geest het beste kan worden gehandhaafd in samenlevingen waar burgers de vrijheid hebben om concurrerende theorieën onder de loep te nemen en openlijk te evalueren en het overheidsbeleid veranderen. CEU is een van de meest dichtbevolkte internationale universiteiten ter wereld. De zeldzame mix van nationaliteiten, etniciteiten en culturen creëert een ideale omgeving voor het onderzoeken van zulke ‘open samenleving’-onderwerpen als opkomende democratieën, overgangseconomieën, mediavrijheid, nationalisme, mensenrechten en de rechtsstaat.

CEU staat bekend om uitmuntendheid in onderwijs en onderzoek - met een doel. De kern van haar missie ligt een reeks principes: het nastreven van de waarheid waar deze ook heen leidt, respect voor de diversiteit van culturen en volkeren, en de inzet om meningsverschillen op te lossen door middel van debat, niet door ontkenning.

Onze missie

Central European University is een instelling voor geavanceerd onderzoek en onderwijs, gewijd aan sociaal en moreel verantwoord intellectueel onderzoek. Na in 2020 een nieuw bacheloraanbod te hebben gelanceerd, bouwt het onderscheidende onderwijsprogramma van CEU voort op de onderzoekstraditie van de grote Amerikaanse universiteiten; over de meest waardevolle Midden-Europese intellectuele tradities; over de internationale diversiteit van haar docenten en studenten; over zijn inzet voor sociale dienstverlening; en over de geschiedenis van academische en beleidsresultaten bij het transformeren van de gesloten communistische erfenis.

CEU zet zich in voor het bevorderen van de waarden van een open samenleving en zelfreflectief kritisch denken. Het streeft naar uitmuntendheid in de beheersing van gevestigde kennis, de moed om de creatie van nieuwe kennis op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen, het recht en het management na te streven, en betrokkenheid bij het bevorderen van toepassingen voor elk daarvan, in het bijzonder via de beleidsimplicaties ervan. CEU is een nieuw model voor internationaal onderwijs, een centrum voor de studie van hedendaagse economische, sociale en politieke uitdagingen, en een bron van steun voor het opbouwen van open en democratische samenlevingen die de mensenrechten en de menselijke waardigheid respecteren.

Hoe CEU werkt

Central European University (" CEU " of de "Universiteit") werd in 1991 opgericht om de democratische transities in Midden- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie te ondersteunen. In 2020 lanceerde CEU een nieuw bacheloraanbod. De universiteit is zeer internationaal: er wonen studenten uit meer dan 100 landen en docenten uit meer dan 50 landen.

De missie van de universiteit, uitgevoerd via haar 13 academische afdelingen en haar toonaangevende onderzoekscentra, is het bevorderen van open samenlevingen en democratie, door middel van geavanceerd onderzoek en op onderzoek gebaseerd onderwijs, voornamelijk in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. De voertaal is Engels.

accreditatie

Accreditatie in de Verenigde Staten

CEU beschikt over een absoluut charter van de Board of Regents van de University of the State of New York, voor en namens het New York State Education Department. In de Verenigde Staten is CEU geaccrediteerd door de Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, adres: 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104, Verenigde Staten, telefoon: (1 215) 662 5606). De CEU status van accreditatie is beschikbaar op de MSCHE-website.

In Oostenrijk is CEU bevoegd om al haar Amerikaanse opleidingen te exploiteren bij besluit van het Agentschap voor Kwaliteitsborging en Accreditatie Oostenrijk (AQ Austria) op grond van paragraaf 27 secties 1-4 van de Oostenrijkse wet inzake kwaliteitsborging in het hoger onderwijs.

Oostenrijkse accreditatie

Oostenrijks accreditatiezegel In Oostenrijk wordt de Oostenrijkse entiteit Central European University Private University ( CEU PU) van CEU erkend als een particuliere instelling voor hoger onderwijs onder §§ 24 en 25 HS-QSG en § 1 Private University Act (PUG) in combinatie met § 14 Wet particuliere universiteiten (PrivHG). CEU PU is geaccrediteerd door het Agentschap voor Kwaliteitsborging en Accreditatie Oostenrijk

Campusfuncties

Campus Wenen

De campus van CEU in Wenen is goed aangesloten op het openbaar vervoer en bevindt zich in Favoriten, het multiculturele 10e district van de Oostenrijkse hoofdstad en een van de meest diverse locaties van de stad. Het is gemakkelijk bereikbaar vanuit de hele stad en daarbuiten, met tramhaltes en trein- en metrostations in de buurt.

Het creëren van een collaboratieve werk- en leeromgeving vormt de kern van de visie van CEU .

Bereikbaarheid van de campus

CEU zet zich in voor het creëren van ruimtes die gebruiksvriendelijk zijn voor alle leden van de gemeenschap en bezoekers, inclusief mensen met visuele en gehoorbeperkingen of mobiliteitshulpmiddelen. Op zowel de campussen van Boedapest als die van Wenen zijn verschillende toegankelijkheidsfuncties en hulpmiddelen beschikbaar.

Hoe kom je hier met het openbaar vervoer?

Vanaf het treinstation (Hauptbahnhof Wien): U1 (metro) naar Reumannplatz (richting Oberlaa, 2 haltes), vervolgens tram 6 naar Schrankenberggasse (richting Kaiserebsdorf/Zinnergasse, 2 haltes)

Parkeren

De campus van Wenen biedt een parkeerplaats voor kort en lang parkeren voor CEU medewerkers.

Boedapest-site

Nador utca 15 is de hoofdingang van de universiteit en is de thuisbasis van het CEU Auditorium, de CEU bibliotheek, onderzoekscentra, klaslokalen, studieruimtes en centrale administratiekantoren. De bekroonde Nadors 13 en 15 zijn in het najaar van 2016 geopend.

Receptie

De Receptie bevindt zich in de entreehal.

Faciliteiten en diensten

CEU biedt een scala aan diensten aan in haar vestigingen in Wenen en Boedapest. Meer informatie is beschikbaar door een van onze pagina's te bezoeken die gewijd zijn aan de dienst of faciliteit in kwestie.

Het Facilitair Bedrijf wil er samen voor zorgen dat er in alle universiteitsgebouwen een comfortabele werk- en studeeromgeving ontstaat. Kijk op deze site voor meer details ( CEU authenticatie is vereist)

 • Faciliteiten en diensten
 • Bibliotheekbeleid en lidmaatschapsinformatie
 • IT dienst
 • Voedselservices
 • Bezorg- en postdiensten
 • Medische diensten
 • Raoul Wallenberg-pension
 • CEU Woon- en Conferentiecentrum
 • Duurzame CEU

  toelatingen

  Bacheloropleidingen

  Om je aan te melden voor de bachelorprogramma's van CEU , moet je documenten verzamelen zoals transcripties, je cv en een bewijs van Engelse taalvaardigheid, een aanbevelingsbrief verkrijgen, een motivatiebrief en een essay schrijven en het aanmeldingsformulier online invullen. waar u ook alles uploadt en de aanmeldingskosten betaalt. Hier vindt u een lijst met wat u nodig heeft voor uw toepassing. Om je aan te melden voor de bacheloropleiding Cultuur, Politiek en Samenleving, moet je een essay schrijven over wat jij ziet als de belangrijkste uitdaging waar we vandaag de dag voor staan.

  Het onderwerp kan van sociale, politieke, culturele, economische of ecologische aard zijn – of een combinatie daarvan. Hoe denk je dat een graad in Cultuur, Politiek en Maatschappij zal helpen deze uitdaging te begrijpen en te proberen deze aan te pakken? We zijn op zoek naar jouw mening, jouw analyse en jouw passie. Meer informatie vindt u hier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, beoordelen CEU faculteit en het toelatingspersoneel deze samen met alle anderen. Finalisten worden uitgenodigd voor interviews met een panel van professoren, waarna beslissingen worden genomen en succesvolle aanvragers op de hoogte worden gesteld.

  Deelnamevereisten voor masterprogramma's

  Aanvragers moeten beschikken over een eerste graad (bachelor of gelijkwaardig bachelordiploma) van een erkende universiteit of instelling voor hoger onderwijs of documentatie overleggen waaruit blijkt dat zij een dergelijke eerste graad zullen behalen voordat zij worden ingeschreven voor een CEU masterprogramma. Kandidaten die een masterprogramma van twee jaar aanvragen, moeten tijdens hun bachelorstudie minimaal 180 ECTS-credits* (of gelijkwaardig) hebben verzameld, terwijl aanvragers van eenjarige masterprogramma's minimaal 240 ECTS-credits* (of gelijkwaardig) moeten hebben verzameld.

  (In uitzonderlijke gevallen kunnen aanvragers met een driejarig bachelordiploma [180 ECTS-credits of gelijkwaardig] toegang krijgen tot eenjarige masterprogramma's. De aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat zij mogelijk geen doctoraat kunnen behalen in de Europese Unie. Hoger onderwijsgebied als ze minder dan 300 ECTS-credits (of het equivalent daarvan) hebben verzameld in hun voorafgaande universitaire studies. Kandidaten die een academische carrière willen nastreven in de landen die het ECTS-kader hebben aangenomen, moeten hun masterprogramma dienovereenkomstig kiezen [tweejarige masteropleiding in indien zij 180 ECTS (of gelijkwaardig) hebben verzameld en een eenjarige master indien zij 240 ECTS credits (of gelijkwaardig) hebben. Voor de lijst met voorwaarden waaronder vrijstellingen kunnen worden verleend, verwijzen wij u naar de website van de opleiding.)

  Studenten die zijn ingeschreven voor een masteropleiding aan CEU mogen niet tegelijkertijd ingeschreven zijn bij een andere instelling voor hoger onderwijs, tenzij zij officiële documentatie overleggen waaruit blijkt dat zij verlof hebben gekregen van de andere instelling voor de gehele duur van hun studie aan CEU . Toegelaten studenten zijn, indien van toepassing, verplicht om bij aanvang van hun studie aan de CEU de inschrijving bij een andere instelling aan te geven in het toelatingsformulier.

  *Eén ECTS-credit is 0,5 US-credits waard.

  Geschiktheidsvereisten voor doctoraatsprogramma's

  Aanvragers moeten beschikken over een bachelordiploma (of gelijkwaardig) en een masterdiploma (of gelijkwaardig) in een gerelateerd vakgebied van een erkende universiteit of instelling voor hoger onderwijs, of documentatie verstrekken waaruit blijkt dat zij een dergelijk diploma zullen behalen voordat zij zich inschrijven voor een CEU doctoraatscursus van studie. Studenten met een vijfjarig masterdiploma hoeven geen bachelor te hebben.

  In uitzonderlijke gevallen neemt de afdeling Cognitieve Wetenschappen ook kandidaten in overweging die uitsluitend beschikken over een bachelordiploma, mits dit een vakgebied betreft dat nauw verbonden is met de cognitieve wetenschappen.

  Studenten die zijn ingeschreven voor een doctoraatsprogramma aan CEU mogen niet tegelijkertijd ingeschreven zijn bij andere instellingen voor hoger onderwijs en moeten bij aanvang van hun studie aan CEU een verklaring hiertoe ondertekenen.

  Taalvereisten

  De instructietaal voor alle master-, doctoraats- en niet-diplomaprogramma's die door de Central European University worden aangeboden, is Engels. Kandidaten moeten blijk geven van vaardigheid in het Engels door gestandaardiseerde Engelse taaltestscores in te dienen. Kandidaten wier eerste taal Engels is, zijn normaal gesproken vrijgesteld van deze vereiste.

  Visum vereisten

  Visum- en verblijfsinformatie voor de CEU Wenen Campus (Oostenrijk)

  Visum- en verblijfsvergunningaanvragen kunnen alleen door de Oostenrijkse immigratieautoriteiten worden verwerkt. Hier vindt u uw dichtstbijzijnde Oostenrijkse vertegenwoordiging. Het immigratiekantoor in Wenen is MA 35. CEU PU mag geen visum of verblijfsvergunning aanvragen namens studenten, noch zijn wij wettelijk gerechtigd om namens de student navraag te doen bij de relevante autoriteiten. Volg de stappen op deze pagina voor toepassingsinstructies en aanbevelingen.

  Eerste aanvragers

  Stap 1: Zoek uit wat voor soort document u nodig heeft voordat u Oostenrijk binnenkomt

  Onderdanen van niet-EU (Europese Unie) en niet-EER (Europese Economische Ruimte) (onderdanen van derde landen): ontdek of u een visum nodig heeft om Oostenrijk binnen te komen. Controleer deze OeAD-lijst om te zien of u recht heeft op een visumvrij verblijf van 90 dagen. Als je een visum nodig hebt om Oostenrijk binnen te komen, dien dan je aanvraag voor een studentenverblijfsvergunning in je eigen land in zodra je de bevestiging van acceptatie voor visumdoeleinden hebt ontvangen (zie stap 2 hieronder).

  Studenten die 90 dagen visumvrij naar binnen kunnen of in het bezit zijn van een verblijfsvergunning uit een ander Schengenland, kunnen een aanvraag indienen in Oostenrijk.

  Let op: als u zich aanmeldt voor Oostenrijk, mag u de visumvrije tijd van 90 dagen niet overschrijden. Om die reden raden wij u ten zeerste aan om alleen in Oostenrijk een aanvraag in te dienen als u al uw documenten heeft voorbereid voordat u Oostenrijk binnenkomt en een afspraak met de immigratiedienst heeft aangevraagd. Als u uw visumvrij verblijf overschrijdt voordat uw verblijfsvergunning is goedgekeurd, moet u het Schengengebied verlaten totdat u uw studentenverblijfsvergunning ontvangt.
  EU- of EER-burgers: u heeft geen visum of verblijfsvergunning nodig om in Oostenrijk te verblijven. U moet echter binnen vier maanden na uw aankomst in Oostenrijk een bevestiging van registratie (Anmeldebescheinigung) aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de overheid.

  Stap 2: Maak een afspraak

  Maak een afspraak bij uw plaatselijke Oostenrijkse ambassade of consulaat, of bij het MA 35-kantoor in Wenen. De afspraak bij de ambassade moet worden gepland zodra u uw CEU aanvaardingsaanbod heeft geaccepteerd. U dient zich persoonlijk aan te melden*. Als u solliciteert bij de MA 35, houd er dan rekening mee dat u acht weken van tevoren een afspraak kunt krijgen. Wij raden u aan om midden september een afspraak te maken bij de MA35.
  *Let op: het kan zijn dat u de ambassade meerdere keren moet bezoeken voordat uw aanvraag wordt goedgekeurd.

  Stap 3: Bereid alle vereiste documenten voor de aanvraag voor, die hier worden vermeld. Zorg ervoor dat uw verklaring van politiemachtiging moet worden gelegaliseerd en vertaald door een beëdigde rechtbankvertaler. Zodra u officieel een toelatingsaanbod heeft geaccepteerd, wordt er een document ter bevestiging van acceptatie beschikbaar gesteld op uw aanvragerportaal.

  Stap 4: Wacht op goedkeuring van de MA35. U ontvangt een e-mail zodra de beslissing is genomen.

  Stap 5*: Vraag een visum D aan om Oostenrijk binnen te komen.

  Stap 6*: Reis naar Oostenrijk en vraag een afspraak aan bij MA35.

  Stap 7: Maak de documenten klaar voor het ophalen van uw verblijfsvergunning.

  Stap 8: Haal de verblijfsvergunning op en neem alle benodigde documenten mee naar uw afspraak.

  *in het geval dat u een visum nodig heeft om Oostenrijk binnen te komen.

  Wilt u weten welke verblijfsvergunning of visum u nodig heeft?

  Volg het onderstaande stroomschema om te zien of u een verblijfsvergunning of een visum nodig heeft. In het stroomschema ziet u ook wanneer en hoe u een verblijfsvergunning moet aanvragen.

  Beurzen en financiering

  We bieden een van de meest genereuze en toegankelijke studiebeurzenprogramma's, beschikbaar voor kandidaten uit elk land, variërend van collegegeldprijzen tot stipendia.

  Aan bachelorkandidaten bieden wij financiële ondersteuningsmogelijkheden,

  Bachelor

  CEU geniet de steun van genereuze donateurs, waaronder onze alumni, die getalenteerde studenten ondersteunen met beurzen en prijzen. Hier vindt u informatie over deze mogelijkheden en hoe u zich kunt aanmelden.

  • Gedeeltelijke collegegeldprijs
  • Presidentiële Scholar Award
  • Externe financiële steun en beursmogelijkheden

  Gedeeltelijke collegegeldprijs

  Er is een klein aantal deelcollegegeldprijzen beschikbaar voor excellente kandidaten voor de BA/BSc in Data Science and Society, BA in Cultuur, Politiek en Samenleving, en BA in Filosofie, Politiek en Economie.

  Details

  Dit is een op verdiensten gebaseerde prijs, die tot 50% van het collegegeld kan financieren (tot € 3,500 per academisch jaar).

  Toepassing

  Kandidaten die voor deze prijs in aanmerking willen komen, moeten zich vóór 1 februari 2024 aanmelden.

  Presidentiële Scholar Award

  Twee uitmuntende kandidaten ontvangen een Presidential Scholar Award met een totale waarde van elk € 5.000. Het Presidential Scholars Fund werd opgericht door CEU president en rector Michael Ignatieff en zijn vrouw Zsuzsanna Zsohar om studenten te ondersteunen die blijk geven van uitzonderlijke academische kwalificaties en leiderschapsbeloften.

  Details

  De prijs dekt een deel van het collegegeld gedurende de vier jaar van de BA-studie als volgt:

  • Jaar 1: € 500
  • Jaar 2: € 1.000,-
  • Jaar 3: € 1.500,-
  • Jaar 4: € 2.000

  Toepassing

  Alle aanvragen die vóór 1 februari 2024 zijn ingediend, komen automatisch in aanmerking voor deze prijs. Het is niet nodig om een aparte aanvraag in te dienen of uw interesse in deze prijs aan te geven in het CEU aanvraagformulier (sectie 'Financiering').

  Mogelijkheden voor externe financiële ondersteuning

  Informatie over enkele mogelijkheden van overheden en andere financiers vindt u hier. Houd er rekening mee dat deze lijst geenszins volledig is. Zorg ervoor dat u de deelnamevereisten controleert voordat u zich aanmeldt.

  Meester

  Aan masterkandidaten kennen we financiële steun toe op basis van academische verdiensten. Financiële ondersteuning voor masterstudies kun je aanvragen in het onderdeel Financiering van het online aanvraagformulier.

  Solliciteer je voor een van onze PhD-programma's? We zullen je automatisch in aanmerking nemen voor de CEU Doctoral Scholarship.

  Doctoraatsbeurs.

  CEU heeft een internationale reputatie voor hoogwaardig postdoctoraal onderwijs dat wordt aangeboden in een door onderzoek geleide omgeving. Bij het nastreven van onze missie streven we ernaar om wereldwijd de allerbeste afgestudeerden aan te trekken voor ons doctoraatsprogramma. Kandidaten die zich vóór de deadline voor financiële hulp aanmelden, komen automatisch in aanmerking voor de CEU doctoraatsbeurs, die de volledige kosten van het collegegeld dekt, compleet met een maandelijkse toelage om te helpen met de kosten van huisvesting en levensonderhoud.

  Doctoraatsvergoeding - 1.680 EUR/bruto/maand (=1.350 EUR/netto/maand voor studenten die geen ander belastbaar inkomen hebben)*

  *PhD-beurzen zijn belastbaar in Oostenrijk. PhD-studenten worden in Oostenrijk beschouwd als nieuwe zelfstandigen en moeten hun eigen belastingaangifte doen en zich registreren bij de nationale SVS-verzekeraar.

  Ranglijsten

  • CEU gerangschikt als 182 in de Round University Ranking
  • CEU staat op de 40e plaats in politiek en internationale studies; Bekroond met QS-ranglijsten in zes onderwerpen
  • CEU programma's behoren tot de beste 100 ter wereld in de nieuwste QS-lijst
  • De nieuwste QS Subject Ranking vermeldt drie CEU programma's in de beste 200 ter wereld
  • CEU toont uitmuntendheid aan in de QS World University Rankings van 2023
  • CEU stijgt op de QS World University Rankings van 2021

  Getuigenissen van studenten

  Locaties

  • Vienna

   Quellenstraße, 51, 1100, Vienna

  Vragen