Keystone logo
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Invoering

CEU Community - UCH

Een universitaire gemeenschap ten dienste van de samenleving

Onze missie

Wij zijn een katholieke universiteit, een pionier in de ontwikkeling van innovatieve onderwijsprojecten. Wij zijn gericht op het helpen van mensen die met ons leren de discipline die zij bestuderen te begrijpen en om hun professionele activiteiten met integriteit en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Onze referentie is de waarden van het christelijk humanisme die ons criterium van denken en handelen vormen voor de verbetering van de samenleving.

We zijn toegewijd aan een geglobaliseerde samenleving, waaraan we willen bijdragen:

 • Volledig opgeleide mensen, bereid om een ​​publiek leven te ontwikkelen en bij te dragen aan de verbetering van hun omgeving.
 • Relevant onderzoek en kennisoverdracht en innovatie.
 • Ondernemersinitiatief van toepassing op zakelijke en sociale projecten.

Onze visie

We willen onszelf consolideren als een globale universiteit, innovatief in zijn geest en ondernemend in zijn actie, die deze attitudes doorgeeft aan de universitaire gemeenschap zodat deze wordt overgedragen aan de samenleving. Een universiteit die zich richt op de vorming van waardevolle mensen in alle opzichten - intellectueel, professioneel en menselijk - en het steeds beter doet.

Een universiteit die vastbesloten is om op zichzelf en via haar afgestudeerden een impact te genereren op de samenleving die bijdraagt ​​aan de verbetering ervan en een internationale referentie wordt op het gebied van het hoger onderwijs.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

We reflecteren over de consequenties van onze acties en respecteren de regels die voor ons gelden en de toezeggingen die we doen.

Universitair advocaat van de CEU-UCH

Het cijfer zorgt voor respect voor de rechten en vrijheden van professoren, studenten en administratief en dienstenpersoneel, met het oog op de acties van de verschillende universitaire instellingen en diensten.

Hun acties zijn altijd gericht op het verbeteren van de universitaire kwaliteit op alle gebieden en zijn niet onderworpen aan enig mandaat dat vereist is in overeenstemming met de principes van onafhankelijkheid en autonomie.

Waardigheid en integriteit

We erkennen de inherente waarde van elk menselijk wezen als een rationeel en vrij wezen.

We zijn toegewijd aan de gelijkheid van mannen en vrouwen. Wij zijn als een organisatie en als transmitters van kennis en waarden.

Gelijkheidseenheid

De evolutie van samenlevingen naar een meer rechtvaardige realiteit, het is noodzakelijk dat het de incorporatie doorloopt onder voorwaarden van gelijkheid van alle mannen en vrouwen die erbij horen. Universiteiten, als centra voor kennisoverdracht, moeten ook deze verbintenis aangaan, gebruikmakend van de mechanismen waarover zij beschikken, zoals gelijkheidseenheden, en aldus de aan hen toevertrouwde doelstellingen bereiken.

 • Het informeert en adviseert de bestuursorganen van de universiteit over gelijkheidsbeleid.
 • Bereidt, implementeert en evalueert de gelijkheidsplannen in de universiteit, die de doelen en strategieën vaststelt die moeten worden bereikt in termen van het bevorderen van gelijke behandeling en kansen aan de universiteit.
 • Het informeert over de voorschriften van de universiteit en de procedures met gevolgen voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en kansen.
 • Het ondersteunt de realisatie van studies om gelijkheid te bevorderen.
 • Bevordert kennis door het personeel van de universiteit en door de studenten van het gelijkheidsbeginsel.
 • Verspreidt de activiteiten die worden uitgevoerd op het gebied van gelijkheid.

Respect en empathie: we besteden speciale aandacht aan de relatie met de ander en erkennen de waardigheid van elke persoon en zijn werk. We zijn gevoelig voor de omstandigheden en behoeften van anderen en we geven om elke persoon die om hulp of begeleiding vraagt.

Solidariteit: We gaan ervan uit dat het algemeen welzijn meer is dan de optelsom van bepaalde activa en we weten dat collectieve inspanningen ons in staat stellen prestaties te bereiken die onmogelijk individueel te bereiken zijn.

Professionaliteit: we streven ernaar om te voldoen aan de verwachtingen van de mensen met wie we contact hebben en proberen de professionele activiteit die iedereen heeft toevertrouwd, strikt te ontwikkelen.

Innovatie: we voelen een innovatieve universiteit op vele manieren. We stellen nieuwe ideeën en initiatieven voor om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe sociale en professionele kaders.

Integratie: we geloven in de waarde van het verschil en we nemen aan dat we deel uitmaken van hetzelfde geheel, de CEU-gemeenschap. We voegen onze verschillen toe omdat we ze als waardevol beschouwen, om onszelf cultureel en persoonlijk te verrijken.

toelatingen

Locaties

 • Valencia

  Universidad CEU Cardenal Herrera C/ Luis Vives, 1

Vragen