Keystone logo
Cipriani College Of Labour & Co-Operative Studies

Cipriani College Of Labour & Co-Operative Studies

Cipriani College Of Labour & Co-Operative Studies

Invoering

Het Cipriani College of Labor and Co-operative Studies ( CCLCS ) streeft ernaar uitstekende en uitstekende service te bieden aan onze interne en externe belanghebbenden. We streven ernaar om aan de eisen van belanghebbenden te voldoen en deze te overtreffen door middel van inspanningen voor voortdurende verbetering. Ieder individu deelt in het eigenaarschap van kwaliteit binnen het college en is gericht op de tevredenheid van belanghebbenden.

De doelstellingen van het Cipriani College voor Arbeids- en Coöperatieve studies zijn: De doeltreffendheid van de instelling op het gebied van lesgeven en leren vergroten; Onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten aanmoedigen; Verhoog de kwaliteit van de leerlingervaringen; Betrek u bij de arbeidersbewegingen en de coöperatieve bewegingen, op mensen gericht en professioneel.

Onze studenten verwachten dat hun vaardigheden en kennis zullen worden verbeterd om gelijke tred te houden met de huidige uitdagingen waarmee zij als werknemers worden geconfronteerd. Het college is nog in ontwikkeling en hoopt regionaal leiderschap op zich te nemen op het gebied van zijn specialisatie.

Locaties

  • Valsayn South

    Churchill Roosevelt Highway, , Valsayn South

    Vragen