Keystone logo
Educational Atheneum of Integral Training (Ateneo Educativo de Formación Integral) Bachelor in de wijsbegeerte
Educational Atheneum of Integral Training (Ateneo Educativo de Formación Integral)

Bachelor in de wijsbegeerte

México, Mexico

Request duration

Spaans

Request pace

Request application deadline

Jul 2023

Request tuition fees

Op de campus

Beurzen

Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren

Invoering

De filosofische fase in de academische vorming van de studenten heeft verschillende onmiddellijke en onmiddellijke doelstellingen gehad.

Met betrekking tot de voorgestelde doelstellingen die onmiddellijk en rechtstreeks door filosofische studies moeten worden bereikt, kunnen we het volgende vermelden:

1. In de eerste plaats is het de bedoeling de student voldoende theoretische instrumenten aan te reiken zodat hij de belangrijkste filosofische problemen met betrekking tot Zijn, Mens en Wereld kan analyseren.

2. Een tweede doelstelling is dat de student de bijdragen kent van de verschillende wijsgerige stromingen die hen verbinden met de overeenkomstige historische contexten, om een voldoende breed panorama te hebben van de oplossingsvoorstellen die door de geschiedenis heen voor de wijsgerige problemen zijn gegeven. Vooral de student moet de stromingen van het hedendaagse denken kennen om zich op een meer gefundeerde en reflectieve manier bewust te worden van de complexe problemen van de huidige samenleving.

3. Het derde onmiddellijke doel dat in deze fase moet worden bereikt, is dat de student filosofische problemen kan aanpakken rekening houdend met de onderlinge relatie tussen filosofie en de verschillende sociale wetenschappen, gezien het noodzakelijk interdisciplinaire karakter van het hedendaagse denken.

Over de school

Vragen

Vergelijkbare cursussen

  • Bachelor of Theology (BTheol) Endorsed in Christian Thought and History
    • Dunedin, Nieuw-Zeeland
  • Double Bachelor in Econometrics and Philosophy of Econometrics
    • Rotterdam, Nederlanden
  • Bachelor in de wijsbegeerte
    • Lethbridge, Canada