Keystone logo
Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences

Invoering

Fontys is een van de grootste hogescholen in Nederland en biedt een verscheidenheid aan bachelors en masters in het Engels. We hebben het grootste aantal internationale studenten dan enige andere universiteit in Nederland, met studenten van meer dan 80 nationaliteiten van over de hele wereld.

Ondanks de grote aantallen studenten is het onderwijs op Fontys op kleine schaal georganiseerd. Bij Fontys staat internationalisering centraal. We bieden Engelstalig onderwijs aan buitenlandse studenten die volledige cursusprogramma's willen volgen en / of aan buitenlandse studenten die ons bezoeken als uitwisselingsstudenten. Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk van de Fontys-visie. We streven naar een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met dat van elke instelling voor hoger onderwijs in de Europese context.

Fontys besteedt bijzondere aandacht aan de parameters die nodig zijn voor een soepele studievoortgang, zoals studieloopbaanbegeleiding, coaching en een buddysysteem, onderwijs- en examenroosters, feedback over beoordelingen en opdrachten, studievoortgangsregistratie, informatievoorziening en toegankelijkheid van onderwijzend personeel.

We streven ernaar een onderwijsinstelling te zijn die 'groei inspireert door ondersteuning en uitdagingen'. Dat merk je ook Fontys-breed, namelijk in de opleidingen, bij de docenten, in de persoonlijke begeleiding die je krijgt en in de aanwezige faciliteiten. Bij Fontys leer je samen met anderen en begeleiden we je tijdens dit traject intensief.

Wie we zijn

Fontys biedt onderwijs en onderzoek. Als brede universiteit zijn wij het grootste publieke kennisinstituut in Zuid-Nederland. Fontys wil een innovatiemotor zijn door onderwijs en onderzoek te koppelen aan innovatieprocessen binnen en buiten de regio's. Fontys heeft een grote impact door zijn opleiding en onderzoek in bijna alle sectoren van de samenleving. Vanwege onze vertegenwoordiging in sleutelposities in bijna elke sector, komt iedereen die woont en werkt in Zuid-Nederland in contact met Fontys, direct of indirect. We leiden grote groepen getalenteerde jonge volwassenen op in een groot aantal beroepen. Na hun opleiding ontmoeten we hen als collega's, als stagecoaches, als partners in samenwerking en / of onderzoek of als professionals die hun kennis willen verrijken of verdiepen.

Onze organisatie is goed op orde. Studenten en medewerkers zijn tevreden en geven ons respectievelijk 'zeven min' en 'zeven plus'. Fontys is financieel gezond en ook de kwaliteit van ons onderwijs is op orde. De basiskwaliteiten die we van onszelf eisen, zijn duurzaam verankerd in de controle- en bijbehorende evaluatiecycli. We zien onszelf als kennis- en innovatiepartner van regio's en werkvelden.

Educatieve visie

Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen beïnvloeden en veranderen de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Fontys levert een belangrijke bijdrage aan deze noodzakelijke veranderingen door meer te ontmoeten dan de behoeften van de student en de wereld van de toekomst. Onze betekenis ligt ook in ons effect op de implementatie van de veranderingen in de samenleving - regionaal, nationaal en internationaal. Onze toegevoegde waarde ligt in onze proactieve rol - in het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen van een duurzame en rechtvaardige samenleving.

We leveren deze meerwaarde door talentontwikkeling te koppelen aan veranderingen in maatschappelijke sectoren en werkvelden. Onze functie als open kennisinstituut is om de vorm te bieden door onderwijs en onderzoek te koppelen aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier dragen we bij aan innovatie op het gebied van werk, de professionele context en sociale sectoren. We vormen de regionale, nationale en internationale agenda's in samenwerking met onze sociale partners. We zijn proactief en toekomstgericht, zodat we de noodzakelijke impact op de samenleving kunnen hebben, vandaag en in de toekomst.

We leveren deze meerwaarde door te investeren in talenten. Talent is voor ons een persoonlijke natuurlijke aanleg of karakteristiek die je in staat stelt om bij te dragen aan de samenleving. Talent stelt mensen in staat hun sterke kanten te gebruiken. Fontys is er voor iedereen die zijn talenten op hbo-niveau wil ontdekken en ontwikkelen en iedereen die zijn professionele ontwikkeling wil voortzetten. We bieden ruimte aan alle culturele en sociale achtergronden.

Onze ambitie

De kern van de opdracht die we onszelf geven en de belofte die dit inhoudt voor studenten, het werkveld en de maatschappij, bestaan ​​uit twee elementen:

 1. We bieden studenten het vooruitzicht hun eigen talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot startklare professionals die sociale verantwoordelijkheid accepteren, bijdragen aan innovaties in hun vakgebied en zich op hun eigen manier optimaal blijven ontwikkelen.
 2. We werken aan innovaties in het professionele veld over thema's die relevant zijn voor de regio's. Hier werken we samen met de overheid, instituten en bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling voor innovatie in de regio en investeren we in het ecosysteem waarin studenten en werknemers kunnen (blijven) professionaliseren.

Fontys heeft een duidelijke maatschappelijke opdracht: aanbieden van inspirerend, uitdagend en kwalitatief hoogstaand hoger beroepsonderwijs en het uitvoeren van praktisch, onderzoek dat betekenis heeft voor de samenleving. Onderwijs en onderzoek zijn geschikt voor huidige en toekomstige vragen en de behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. We willen samen met onze partners vragen uit de toekomst formuleren, prioriteren, onderzoeken en, indien mogelijk, oplossen.

Onze missie

Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk

Fontys wil een onderwijsinstelling zijn die 'groei inspireert door ondersteuning & uitdagingen' en een onderwijsorganisatie zijn waar studenten kunnen groeien en leren lateraal te denken, dat wil zeggen 'groter denken'. Fontys streeft ernaar deze doelstellingen te bereiken door ondersteuning en uitdaging te bieden aan haar studenten, medewerkers en alle relevante stakeholders.

De kerndoelstelling is het bevorderen van een organisatiebrede mentaliteit die resulteert in continue aandacht voor kwaliteitsverbetering op het gebied van onderwijs, inhoud en processen. Fontys richt zich op bacheloropleidingen en masteropleidingen gefinancierd door de Nederlandse overheid. Het onderwijs is goed georganiseerd en wordt aangeboden in professionele onderwijsomgevingen. Fontys streeft naar hoge kwaliteit, verankert haar activiteiten stevig in de samenleving en realiseert een leidende positie als kennisinstelling, zowel nationaal als in haar regionale omgevingen.

Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk van de Fontys-visie. Fontys streeft naar een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met dat van een instelling voor hoger onderwijs in de Europese context.

Locaties

 • Eindhoven

  Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven Postbus 347, 5600 AH, , Eindhoven

 • Tilburg

  Bs. Zwijsenstraat 11, , Tilburg

  • Venlo

   Tegelseweg 255, 5912 BG Venlo, Venlo

  Vragen