Keystone logo
Faculty of Veterinary Medicine - Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara

Faculty of Veterinary Medicine - Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara

Faculty of Veterinary Medicine - Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara

Invoering

Faculteit Diergeneeskunde in Timişoara

Faculteit Diergeneeskunde Timişoara maakt deel uit van de Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "Koning Michael I van Roemenië" uit Timişoara. Onze faculteitsgeschiedenis begon ooit, op 31 december 1944, toen Koninklijk Besluit nr. 660 werd gepubliceerd in Monitorul Oficial nr. 302, het opzetten van de Western University met zeven faculteiten: Rechten, Letteren en Wijsbegeerte, Wetenschappen, Menselijke Geneeskunde, Diergeneeskunde, Farmacie en Theologie. Om subjectieve redenen is de Faculteit Diergeneeskunde pas in 1948 in Arad begonnen, in een andere organisatiestructuur. Daar werkte het tot 1957, toen het ook om subjectieve redenen in liquidatie ging. Geagiteerde en pijnlijke veranderingen in de oriëntatie van de landbouw, die totaal verkeerd bleken te zijn, verhoogden de veestapel en de daaropvolgende vee- en landbouweducatie. Onder deze voorwaarden werd ingesteld dat in West-Roemenië een faculteit Diergeneeskunde noodzakelijk is. Zo werd bij besluit van Ministerraad nr. 428 van 23 mei 1962 de Faculteit Diergeneeskunde opgericht, die vanaf het academische jaar 1962/1963 in dienst trad in het Agronomisch Instituut van Timişoara en tot nu toe met één specialisatie werkt : Diergeneeskunde.

De faculteit Diergeneeskunde is volwaardig lid van: - EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), - FVE (European Veterinary Federation), - WVA (World Veterinary Association). Ook neemt FVM Timişoara deel aan ETCS (European Transferable Credit System) en is het EAEVE geëvalueerd. Nu heeft de European Association of Establishments for Veterinary Medicine (EAEVE), in overeenstemming met hun normen en op basis van de onderwijsvereisten van de EG-richtlijn 2005/36, artikel 38, de status van de faculteit Diergeneeskunde Timişoara vastgesteld als goedgekeurd.

Locaties

  • Timișoara

    Calea Aradului, nr. 119, 300645, Timișoara

    Opleidingen

    Vragen