Keystone logo
HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

Invoering

HZ University of Applied Sciences is gevestigd in het zuidwesten van Nederland. Met een populatie van zo'n 4.800 nationale en internationale studenten zijn we een kleine universiteit met een persoonlijke benadering. De HZ biedt opleidingen van hoge kwaliteit. De HZ staat sinds 2011 - dus al elf jaar - in de top drie van Nederlandse multidisciplinaire hogescholen.

Als hogeschool richten we ons op praktijkgericht onderwijs en onderzoeksmogelijkheden. Onze nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, verschillende onderzoekscentra en ons wereldwijde netwerk van partneruniversiteiten staan hoog in het vaandel.

Over ons

De HZ heeft zo'n 4.800 studenten verdeeld over vier studiejaren en zo'n 25 bacheloropleidingen, waarvan acht in het Engels. Zo'n 500 studenten komen van buiten Nederland, dus we hebben een mooie mix van Nederlandse en internationale studenten. Eenvoudige wiskunde zal je vertellen dat met zulke getallen de klassen klein zullen zijn.

Waar studenten ertoe doen

Leraren en personeel leggen veel nadruk op individuele coaching. Je studiecoach helpt je vakken te kiezen en je carrièremogelijkheden te verkennen. Vraag het aan een internationale student en zij zullen je vertellen dat de docenten en docenten direct beschikbaar zijn om je te helpen wanneer dat nodig is. Ook voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte heeft de HZ voorzieningen en individuele dienstverlening.

Onze vakkennis

Als hogeschool hebben we ons gepositioneerd als experts op het gebied van Water, Energie en Vitaliteit. Onze programma's sluiten volledig aan bij deze speerpunten.

Op de top

Jaarlijks houdt de Keuzegids Hoger Onderwijs een enquête over het hoger onderwijs in Nederland. Sinds 2011 staat de gids de HZ in de top 3 van multidisciplinaire Nederlandse hogescholen. De kwaliteit en toegankelijkheid van onze docenten en de kleine studentengroepen behoren tot de troeven van de HZ. Maar ook de klaslokalen, werkplekken en computerfaciliteiten werden als uitstekend beoordeeld.

Kwaliteit en accreditatie

HZ in de top 3

Nederland behoort consequent tot de beste onderwijssystemen ter wereld. Jaarlijks houdt de Keuzegids Hoger Onderwijs een overzicht van het hoger onderwijs in Nederland. De HZ staat sinds 2011 in de top drie van multidisciplinaire hogescholen.

accreditatie

De HZ is een bekostigde hogeschool (HBO). Om in Nederland overheidsfinanciering te krijgen, moeten instellingen continu aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. De kwaliteit van de afdelingen en opleidingen wordt regelmatig beoordeeld door erkende VBI's (Visiting Assessment Organisations) van het ministerie van OCW.

De bacheloropleidingen, inclusief de Engelstalige opleidingen, die aan de HZ worden gegeven, zijn op basis van internationale afspraken geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie).

Mission statement

Wij zijn een kennisinstituut met een wereldwijde oriëntatie, met een specifieke oriëntatie binnen de kennisdomeinen duurzaamheid & water, veiligheid, innovatie & ondernemen.

Via onderwijs op maat kunnen de verschillende doelgroepen hun gekozen competenties eigen maken, voor een levenslange carrière in een multiculturele en pluriforme samenleving. We willen een partner zijn van bedrijven, instellingen en overheden om in al hun kennis- en innovatiebehoeften te voorzien. We richten ons daarom op een aantal speerpunten, wat ons aantrekkelijk maakt voor een markt die ver over de regionale en zelfs de landsgrenzen heen gaat. Deze speerpunten zijn duurzaamheid en water, veiligheid en innovatie & ondernemen. Dit wordt ook nog eens benadrukt door het bestaan van docenten op deze specifieke gebieden.

Ieder mens telt

Een missie is ook constant ingebed in een set van 'waarden', die richting geeft aan denken en doen. Onze kernwaarden zijn kwaliteit, persoonlijke ontwikkeling, wederzijds respect en professionele oriëntatie. Diverse HZ-plaatsen en documenten benadrukken ook de benodigde aandacht voor etnische en interpretatievraagstukken, zowel in het algemeen als in beroepssituaties. We willen een community zijn waar ieder mens telt en waar ieder mens als individu wordt gezien, waar samenwerken hoog op de prioriteitenlijst staat en waar wederzijds respect is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van alle betrokkenen.

Ranglijsten

Nederlandse hogescholen worden doorgaans niet opgenomen in de wereldwijde ranglijsten van universiteiten. Daarom hebben Nederlandse organisaties hun eigen standaarden opgesteld voor het rangschikken van dit soort instellingen.

Nationale Studentenenquête

De Nationale Studenten Enquete (NSE), in het Engels de Nationale Studenten Enquete genoemd, is een jaarlijkse enquête die wordt verstuurd naar studenten die een opleiding volgen in het hoger onderwijs. Stichting Studiekeuze123, een initiatief van hogeronderwijsorganisaties, is verantwoordelijk voor de NSE en werkt samen met het ministerie van Onderwijs. Studiekeuze123 vraagt jaarlijks alle instellingen voor hoger onderwijs om mee te doen aan de Nationale Studenten Enquête. Vragen over de kwaliteit van de hoogleraren, de studie, de verworven vaardigheden en opleiding, toetsing en beoordeling en andere relevante informatie. De resultaten van NSE zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

Keuzegids-ranglijst

De Keuzegids is de enige onafhankelijke gids, die jaarlijks wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. In één van de vijf gepubliceerde rapporten, 'HBO Voltijd', wordt de kwaliteit van de opleidingen van de hbo-universiteiten in Nederland kritisch beoordeeld en vergeleken.

De resultaten houden rekening met de perspectieven van zowel studenten als de universiteiten zelf. Rankings zijn over het algemeen gebaseerd op gegevens over de slagingspercentages van het programma, de meningen van deskundigen uit de accreditatie van programma's en de meningen van studenten uit de resultaten van de NSE.

HZ in de ranglijst

De HZ staat sinds 2011 constant in de top drie van Nederlandse hogescholen, met meerdere opleidingen op nummer 1 en in de top 3.

Locaties

 • Vlissingen

  Edisonweg 4, 4382 NW, Vlissingen

  • Middelburg

   Het Groene Woud 1-3, 4331 NB, Middelburg

   • Velp

    Larensteinselaan, 26-A, 6882 CT, Velp

    Opleidingen

     Instelling biedt ook:

     Vragen