Keystone logo
Petra Christian University

Petra Christian University

Petra Christian University

Invoering

In overeenstemming met de preambule van het Britse Petra Statuut, gebaseerd op de Bijbel die het Woord van God is, met volledig besef van de plichten en verantwoordelijkheden als een christelijke Indonesische burger die voldoet aan Pancasila en de grondwet van 1945, is UK Petra verplicht om deelnemen in het kader van het onderwijzen van het leven van de natie.

De universiteit functioneert als een instelling voor hoger onderwijs die de roeping van het christelijk geloof realiseert, namelijk gemeenschap (koinonia), prediking van het evangelie (marturia) en dienstbaarheid (diaconia).

Het paradigma van universitair management is gebaseerd op Christian Faith Perspective (Christian World View) en Christian Education Philosophy.

Onderwijs wordt georganiseerd en ontwikkeld door de universiteit in het kader van geloof en leerintegratie.

Het toegepaste leiderschapspatroon is christelijk leiderschap en dienend leiderschap.

Locaties

  • Surabaya

    Surabaya, Indonesië

    Vragen