We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Providence Christian College

Providence Christian College

Providence Christian College

Invoering

De voorzienigheid heeft een wereldbeeld en een bijbelse overtuiging dat alle waarheid Gods waarheid is. Wij geloven dat geen enkele opleiding volledig is zonder God en Zijn Woord en dat een educatieve stichting in de Klassieke Liberale Kunsten onze afgestudeerden voorbereidt om toekomstige leiders en deugdzame burgers te zijn.

De oprichters van Providence hebben een vierjarig programma voor vrije kunsten opgezet dat de heerschappij van Jezus Christus zou weerspiegelen vanuit een zichtbaar gereformeerd, bijbels perspectief. Alle programma's zijn ontworpen om te worden onderwezen volgens de Bijbel, Gods onfeilbare en onfeilbare Woord. Providence zet zich in voor een rigoureus, holistisch en interdisciplinair curriculum voor vrije kunsten dat is ontworpen om studenten in staat te stellen kritisch te denken, een verscheidenheid aan wereldbeelden te evalueren, helder vanuit een christelijk perspectief te zien, creativiteit te tonen en de wereld om hen heen te betrekken.

De missie van Providence Christian College als een gereformeerde christelijke instelling is om studenten toe te rusten om stevig geworteld te zijn in de bijbelse waarheid, grondig te zijn opgeleid in de vrije kunsten en volledig betrokken te zijn bij hun kerk, hun gemeenschap en de wereld tot eer van God en dienstbaarheid. aan de mensheid.

Locaties

  • Pasadena

    East Walnut Street,464, 91101, Pasadena

    Vragen