Keystone logo
Technical University of Munich Campus Straubing Bachelor of Science (B.Sc.) Bio-economie
Technical University of Munich Campus Straubing

Bachelor of Science (B.Sc.) Bio-economie

Straubing, Duitsland

6 Semesters

Duits, Engels

Full time

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 62 / per semester *

Op de campus

* studiegelden

Invoering

Duurzaamheid en milieubescherming worden steeds belangrijker - in de industrie, de samenleving, de politiek, het onderwijs en onderzoek. Bio-economie streeft naar de transitie van fossiele naar biogene grondstoffen.

De bacheloropleiding Bio-economie aan de TUM Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability omvat verschillende wetenschappelijke disciplines waarin de natuurwetenschappen nauw samenwerken met de economische wetenschappen over disciplinaire grenzen heen. Studenten verwerven inzicht in economie in het algemeen en milieueconomie. Dit stelt hen in staat om te werken met biologische, chemische en technische principes en methoden, en om te denken in en ontwikkeling van lokale en globale cyclische processen. Door chemie, techniek en de levenswetenschappen te combineren met micro- en macro-economie, verwerven studenten uitgebreide kennis op het gebied van efficiënt en duurzaam gebruik van biogene bronnen.

136530_pexels-photo-3671146.jpeg

Leerresultaten

Concreet verwerven afgestudeerden van de bacheloropleiding Bio-economie de volgende vaardigheden en capaciteiten:

 • Ze begrijpen zakelijke en economische processen en zijn bekend met modellen en methoden om de effecten van biobased innovaties op de industrie, de economie en de samenleving te evalueren.
 • Ze begrijpen milieu- en hulpbronneneconomische kwesties en zijn bekend met methoden en procedures om deze te evalueren in de industrie, de nationale economieën en de samenleving en deze te integreren in de besluitvorming.
 • Ze beheersen wiskundige en wetenschappelijke methoden om problemen in hun basisstructuur te abstraheren en analyseren.
 • Ze hebben basiskennis van de natuurwetenschappen en engineering, zijn bekend met methoden van analyse, modellering, simulatie en ontwerp en kunnen deze toepassen.
 • Ze zijn in staat operationele veranderingsprocessen te herkennen en te begrijpen.
 • Ze kunnen succesvol in teams werken en hun resultaten communiceren.
 • Ze zijn in staat om inter- en transdisciplinaire problemen te identificeren en te beheren, rekening houdend met zakelijke, economische en wetenschappelijke contexten.
 • Zij zijn in staat zelfstandig nieuwe kennis op relevante vakgebieden op te doen.
 • Ze hebben kennis gemaakt met geselecteerde vakgebieden en kunnen zo de kloof overbruggen tussen basale natuur- en ingenieurswetenschappen en economische toepassingen.
 • Ze hebben bij wijze van voorbeeld niet-technische kwalificaties verworven en zijn dus gevoelig voor de niet-technische vereisten van professionele activiteit, met name wat betreft politieke processen.
 • Hun interdisciplinaire kennis op het gebied van bio-economie stelt hen in staat zelfstandig projecten te plannen en een loopbaan na te streven in de industrie, onderzoek en consultancy.

Structuur

In de eerste twee semesters worden belangrijke wiskundige, wetenschappelijke, ecologische en economische grondbeginselen verworven. Vanaf het derde semester wordt de kennis op de kerngebieden scheikunde, natuurkunde, biologie en bedrijfskunde verdiept. In het vijfde semester ligt de nadruk op keuzemodules. De tandemmodule combineert twee vakgebieden zodat op een gestructureerde en interdisciplinaire manier een oplossing voor een concreet probleem kan worden ontwikkeld. De opleiding wordt afgesloten met de bachelorscriptie.

 • 1e semester:
  Wiskunde, natuurkunde, micro-economie, algemene chemie, cel- en microbiologie, milieubeheer
 • 2e semester:
  Organische chemie, statistiek, geavanceerde micro-economie, controle en toeleveringsketen (BWL 1), inleiding tot informatica, macro-economie
 • 3e semester:
  Inleiding tot thermodynamica, op hout gebaseerde hulpbronnen, productie van biogene hulpbronnen, materiaalstroomanalyse en levenscyclusanalyse, ondernemerschap en boekhouding (BWL 2), hulpbronnen- en energiebeheer
 • 4e semester:
  Inleiding tot procestechniek, empirische methoden voor bio-economie, inleiding tot milieu- en hulpbronneneconomie, beleid en innovatie, circulaire economie, groene chemie
 • 5e semester:
  Bioprocess Engineering, Management Science, Keuzemodules (totaal 20 studiepunten)
 • 6e semester:
  Evidence-based management en beleid, Governance of Bioeconomy, General Elective Module (totaal 5 studiepunten), Bachelor Thesis

Keuzemodules

Er moeten 20 studiepunten worden behaald uit de volgende lijst

 • Energietechniek, praktische cursus algemene procestechniek, gedragseconomie, biochemie, biopolymeer, chemische reactietechniek, inleiding tot ontwikkelingseconomie, duurzaam beheer, markten voor biogene hulpbronnen, technische thermodynamica, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, financiële economie, seminar over innovatie en technologiemanagement, Energie en economie, projectstudies

Algemeen onderwijs Keuzemodules

Er moeten 5 studiepunten worden behaald uit de volgende lijst

 • Spaans, samenstelling en ontwerp van hernieuwbare grondstoffen, projectbeheer

Carrièremogelijkheden

Er is vraag naar hooggekwalificeerde afgestudeerden met inter- en transdisciplinaire kennis voor de snelgroeiende gebieden van activiteit in de bio-economie. Afgestudeerden van de bacheloropleiding Bio-economie kunnen een duurzame biogebaseerde economie ondersteunen en vormgeven. Dit geldt met name voor de complexe omzetting van de grondstofbasis van fossiele bronnen naar de hernieuwbare bronnen van de energie- en chemische industrie, die zich bezighouden met de productie, het gebruik en de economie van biogene bronnen.

Toepassing en toelating

De toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure variëren afhankelijk van het type toelatingsexamen voor hoger onderwijs dat je bezit.

Tijdens de aanvraagperiode moet u zich aanmelden via het TUMonline-toepassingsportaal en uw aanvraagdocumenten uploaden.

Als u een toelatingsaanbod ontvangt, moet u bovendien individuele documenten als notariële papieren exemplaren per post indienen om te worden ingeschreven.

Over het algemeen moeten aanvragers met een toelatingsexamen voor internationaal hoger onderwijs hun documenten vooraf laten beoordelen via uni-assist.

Inschrijvingsdocumenten

 • Toelatingsaanvraag (upload - ondertekend)
 • Kwalificatie voor toelating tot het hoger onderwijs
 • Volledig en actueel cv
 • Paspoort
 • Bewijs van Duitse taalvaardigheid
 • Voorlopige documentatie (VPD) door uni-assist - alleen voor internationale aanvragers

Mogelijk hebben we aanvullende documenten nodig, afhankelijk van uw opleiding en uw land van herkomst. Voltooi de online aanvraag om een uitgebreide lijst met de vereiste documenten te ontvangen.

Vereiste taalvaardigheid voor toelating

Je hebt voldoende Duitse taalvaardigheid nodig als je je wilt aanmelden voor dit programma. Het bewijs van uw taalvaardigheid moet worden ingediend voor het einde van de deadline voor aanmelding. Lees meer over erkende certificaten en andere manieren om uw Duitse taalvaardigheid te bewijzen.

Dit bewijs van uw taalvaardigheid bevestigt dat u voldoet aan de minimale taalvereisten voor toelating tot de opleiding. Afhankelijk van de opleiding en je individuele achtergrond kan het nodig zijn dat je tijdens je studie aan je taalvaardigheid blijft werken. Neem dan zeker eens een kijkje bij de diensten van ons Talencentrum.

Taal van instructie

De instructietaal voor dit programma is meestal Duits. Dit betekent dat de meeste modules in het Duits worden aangeboden. Sommige cursussen kunnen echter in het Engels worden gegeven. De instructietaal voor elke module wordt gedetailleerd in het moduleoverzicht. Neem voor meer informatie over de instructietaal voor elke module contact op met de studieadviseur van de faculteit van dit programma.

toelatingen

leerplan

Carrièremogelijkheden

Programma resultaat

Over de school

Vragen