Keystone logo
University Of Applied Forest Sciences Rottenburg Duurzaam regionaal beheer (Bachelor of Science)
University Of Applied Forest Sciences Rottenburg

Duurzaam regionaal beheer (Bachelor of Science)

Rottenburg, Duitsland

Request duration

Engels, Duits

Request pace

Request application deadline

Oct 2023

Request tuition fees

Request study format

Invoering

Duurzaam regionaal beheer gaat over de valorisatie van landelijke gebieden. In tijden van toenemende verstedelijking is dit van groot maatschappelijk en economisch belang. Naast de functie van leverancier van grondstoffen en voedsel, dient het landelijk gebied ook als woon- en recreatiegebied en biedt het gebieden voor grote beschermde gebieden.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid worden zowel economische als ecologische en sociale aspecten bekeken en verdiept aan de hand van de thema's regionale economie, natuurbehoud en toerisme. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het in overweging nemen van gebruiksconflicten tussen rustzoekers en kwetsbare beschermde gebieden of de bijzondere eisen die gesteld worden aan het op de markt brengen van streekproducten.

Het doel van de cursus Duurzaam Regionaal Management is om gekwalificeerde afgestudeerden op te leiden die het sociale, ecologische en economische potentieel van landelijke gebieden erkennen en veelbelovende ontwikkelingen initiëren. Zij moeten competent advies kunnen geven aan regionale besluitvormers, mogelijke conflicten in een vroeg stadium kunnen herkennen en accenten kunnen leggen voor innovatief waardecreatiepotentieel in plattelandsgebieden.

Over de school

Vragen