Keystone logo

Algemene voorwaarden

De volgende tekst beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van www.masterstudies.com 's website en de daaraan gerelateerde diensten, zoals gemaakt en beheerd door Keystone Academic Solutions. Lees het aandachtig door. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Keystone Academic Solutions kan deze algemene voorwaarden op elk moment herzien en bijwerken, dus bezoek deze pagina regelmatig om de tekst te bekijken, aangezien deze bindend voor u is. De termen "u" en "gebruiker" worden in de hele tekst gebruikt met verwijzing naar alle personen en/of entiteiten die om welk doel of reden dan ook toegang hebben tot deze website.

Gebruik van inhoud en eigendomsrechten

Door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle inhoud en materiaal die erop beschikbaar is, zoals tekst, logo's, afbeeldingen, afbeeldingen en software, worden beschermd onder Noorse en internationale auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Alle inhoud en materiaal zijn eigendom van Keystone Academic Solutions of haar leveranciers of klanten van inhoud. Keystone Academic Solutions behoudt zich het exclusieve recht voor op het samenstellen van de inhoud van deze website (d.w.z. het verzamelen, rangschikken en weergeven). Dit recht wordt beschermd door Noorse en internationale auteursrechtwetten. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in de inhoud van deze website op geen enkele andere manier vast te leggen, te verkopen, in licentie te geven, te verspreiden, te publiceren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren of te hergebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Het is verboden de HTML-code die Keystone Academic Solutions aanmaakt en gebruikt om zijn webpagina's te genereren, te kopiëren of aan te passen. Ook deze code is auteursrechtelijk beschermd. Het is uitdrukkelijk verboden om de beveiliging van deze website te schenden (bijvoorbeeld door middel van, maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, software of procedure die de goede werking van deze website verstoort of probeert te verstoren; door gebruik te maken van een apparaat of hulpmiddel om navigeren op deze website anders dan die aangeboden door Keystone Academic Solutions; proberen om de software die deel uitmaakt van de website te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren; het verspreiden of proberen te verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere apparaten die zijn ontworpen of bedoeld om informatie, software, hardware of communicatiesystemen te verstoren, beschadigen of verstoren).

Gedrag van gebruik

U heeft toegang tot de inhoud van deze website voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u dit doet zonder schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten, en op voorwaarde dat u deze website niet gebruikt voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden. U stemt ermee in deze website niet te gebruiken op een manier die onwettig, beledigend, bedreigend, intimiderend, obsceen, lasterlijk, hatelijk of op enige andere manier in strijd is met deze algemene voorwaarden. Tijdens het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord geen onjuiste of valse informatie over uzelf te plaatsen, of informatie die geen deel uitmaakt van uw eigen cv, of ongevraagde advertenties of zakelijke voorstellen, of kettingbrieven en ongewenste e-mail. Als gebruiker van deze website en zijn dienst bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatie en voor de gevolgen van uw plaatsing.

Aansprakelijkheid van Keystone Academic Solutions

De inhoud van deze website kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. U gebruikt deze website en de inhoud ervan op eigen risico. Er worden periodiek wijzigingen aangebracht in deze website en de inhoud ervan, en deze kunnen op elk moment worden aangebracht. Keystone Academic Solutions is niet verplicht om toezicht te houden op uw gebruik van deze website of om de inhoud van uw sessie te behouden. Keystone Academic Solutions controleert of garandeert niet de juistheid van informatie die door gebruikers wordt geplaatst. Keystone Academic Solutions kan actie ondernemen om het gebruik van deze website te voorkomen dat tot aansprakelijkheid voor Keystone Academic Solutions kan leiden.

Afwijzing van garanties en gevolgschade

Keystone Academic Solutions verklaart of garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutloos zal werken, of dat de website of de server die deze beschikbaar maakt vrij is van computervirussen of andere schadelijke apparaten. Alle inhoud van deze website wordt geleverd "zoals het is" zonder enige garantie van welke aard dan ook, inclusief garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Keystone Academic Solutions verklaart of garandeert niet dat deze website, de inhoud, het gebruik of de resultaten van het gebruik correct, nauwkeurig, actueel of anderszins betrouwbaar zijn. Keystone Academic Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze website dat illegaal is of op enigerlei wijze in strijd is met deze algemene voorwaarden. Keystone Academic Solutions is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen om deze website te gebruiken.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar websites van derden. Keystone Academic Solutions verstrekt deze links alleen voor uw gemak en niet als goedkeuring van de inhoud van deze websites van derden, waarvoor Keystone Academic Solutions geen verantwoordelijkheid draagt. U bezoekt gelinkte websites van derden op eigen risico.

Vergoeding

U stemt ermee in om Keystone Academic Solutions, haar directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, acties, eisen of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot juridische en boekhoudkundige kosten, beweerdelijk of voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van deze website of uw schending van deze algemene voorwaarden.

Display-advertenties

Keystone Academic Solutions heeft Display Advertising geïmplementeerd en maakt gebruik van Doubleclick, een Google Analytics-functie op basis van Display Advertising. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en Google Display Network-advertenties aanpassen met behulp van Beheer van advertentievoorkeuren. U kunt Google Analytics ook instrueren om geen informatie over uw websitebezoeken naar Google Analytics te sturen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren.

Contactgegevens

Zie onze contactpagina voor meer informatie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2018