Universidade de Caxias do Sul

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Universidade de Caxias do Sul - UCS is een Braziliaanse instelling voor hoger onderwijs die wordt gekenmerkt als een instelling die tot de gemeenschap behoort. De activiteiten bestrijken rechtstreeks de noordoostelijke regio van de staat Rio Grande do Sul, die zich in het meest zuidelijke deel van het land bevindt. Het maakt deel uit van Fundação Universidade de Caxias do Sul, dat een aangesloten lid is van "Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas" - COMUNG (een vereniging die toetreedt tot gemeenschapsinstellingen voor hoger onderwijs in de staat Rio Grande do Sul); een lid van "Associação Brasileira das Universidades Comunitárias" - ABRUC (een vereniging die toetreedt tot gemeenschapsinstellingen voor hoger onderwijs in Brazilië); van de "Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras" - CRUB (de Raad van voorzitters van Braziliaanse universiteiten); en aan de "Fórum das Instituições de Ensino Superior Gaúchas" (Forum van hoger onderwijsinstellingen in Rio Grande do Sul). 1 Internationaal is UCS lid van de "Associação das Universidades de Língua Portuguesa" - AULP (vereniging van Portugees-sprekende universiteiten); de "Organização Universitária Interamericana" - OUI; en de "Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria" - RLCU (Latijns-Amerikaans netwerk voor universitaire samenwerking), onder anderen. Universidade de Caxias do Sul , opgericht in 1967, is de oudste universiteit in de regio. Het werd gebouwd op een collectieve inspanning van de gemeenschap en het wordt nog altijd geleid volgens de toewijding en betrokkenheid van verschillende segmenten van de samenleving die geloven in hoger onderwijs als een bron voor sociale ontwikkeling. Ze zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de ondersteunende stichting door de overheid - van stad, staat en federaal niveau - en door entiteiten die maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen. 2

Missie en leidende beginselen

De missie en de leidende principes die de actie van Universidade de Caxias do Sul op haar verschillende werkterreinen sturen, zijn het resultaat van een breed participatief proces waarbij alle academische gemeenschappen betrokken zijn bij de actieplannen van de instelling voor de komende tien jaar, en aldus haar eigen en unieke identiteit.

Focus

Kennis

Visie

Essentieel zijn voor de duurzame ontwikkeling op het gebied van kennis.

Missie

Kennis produceren, systematiseren en socialiseren met kwaliteit en relevantie voor duurzame ontwikkeling.

principes

  • Respect voor mensen - Mensen zullen altijd gewaardeerd en gerespecteerd worden als individuen en burgers.
  • Sociale verantwoordelijkheid - Het gemeenschappelijk goed zal het criterium zijn dat de acties van de universiteit stuurt.
  • Institutionele geschiktheid - UCS zal een permanente kwalificatie van zijn personeel, structuur zoeken; organisatorische processen evenals programma's en acties.
  • Prevalentie van institutioneel belang - De institutionele belangen moeten de individuele belangen overlappen, en zorgen voor het naast elkaar bestaan ​​van diversiteit.
  • Innovatie - De zoektocht naar wetenschappelijke innovatie, technologische en culturele samenwerking moet richtinggevend zijn voor de acties van de instelling.
  • Lokale en wereldwijde integratie - De universiteit streeft naar gelijktijdige deelname aan de lokale, regionale, nationale en internationale plannen.
  • Democratisch Management - De universiteit zal de democratische ervaring bevorderen door te streven naar de deelname van de academische gemeenschap aan de plannings- en beheersprocessen.
  • Commitment to the Environment - De universiteit zou acties moeten promoten en eraan deelnemen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling met als uiteindelijk doel het leven te behouden.
  • Autonomie - De universiteit zal de nodige educatieve en wetenschappelijke, administratieve, disciplinaire en financiële en asset management autonomie behouden om de vervulling van haar missie te verzekeren.
  • Duurzaamheid - De universiteit streeft naar economische, sociale en ecologische duurzaamheid door middel van een efficiënt en effectief beheer.

3

Locaties

Caxias do Sul

UCS

Address
Universidade de Caxias do Sul
Main Campus: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - CEP 95070-560 - Caxias do Sul - RS - Brazil

95070-560 Caxias do Sul, Staat Rio Grande do Sul, Brazilië
Telefoonnr.
+55 54 3218-2100

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden