Metropolitan University College

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Metropolitan University College Met een groter bewustzijn van de steeds veranderende dynamiek van een geglobaliseerde wereld, Metropolitan University College kijkt naar de internationale gemeenschap om partnerschappen en de samenwerking te zoeken voor de uitwisseling van kennis en inzicht. Als partner en de houder van de Erasmus Universiteit Charter, onder het programma van de Europese Unie voor levenslang leren, is Metropolitan University College zet zich in voor de toegang tot en transparantie van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa te verbeteren, in het bijzonder bij het bevorderen van de samenhang tussen de opleidingen en trainingen en door het verbeteren van flexibel leren paden tussen de verschillende systemen. Metropolitan University College organiseert een groot aantal studenten en docenten, zowel voor de periodes studie en stages; sommige georganiseerd en ondersteund door het programma Een Leven Lang Leren.

Visie Metropolitan University College wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Metropolitan actief helpt om de uitdagingen van de welvaartsstaat te lossen en de agenda voor het welzijn samenleving van de toekomst te formuleren. Dit wordt gedaan door het verbeteren van programma's gericht op de mensen die het welzijn sector van de toekomst zal beheren en door het bieden van mogelijkheden voor levenslang professioneel leren, zowel door middel van onderzoek en ontwikkeling en door voortgezet en verder onderwijsprogramma's die relevant kwalificaties verlenen. Door het combineren van de huidige praktische kennis met nieuwe theoretische inzichten, Metropolitan helpt de vrije beroepen in de sectoren gezondheid en welzijn te ontwikkelen. Metropolitan werkt nauw samen met de publieke en private sector, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, regio's, lokale overheden, de overheid, ministeries en partners in het buitenland. Grootstedelijke De focus ligt op de wereld om ons heen en over hoe we onze kerncompetenties van toepassing zijn op de ontwikkeling te rijden en waarde toe te voegen. Het ontwikkelen van de praktijk betekent niet alleen het leveren van diensten die in de vraag van vandaag; Metropolitan wil ook oplossingen voor morgen te ontwikkelen. - Kennis die uitdaagt Kennis die werkt: om dit weer te geven, heeft Metropolitan het motto aangenomen. Metropolitan biedt kansen, identificeert oplossingen en stelt de agenda voor de toekomst van de verzorgingsstaat de samenleving - het is uit deze activiteiten dat we onze zin en onze missie te leiden. Bezoek onze blog: www.gnhblog.com

Deze school biedt programma's in:
  • Engels

Bekijk Bachelor »

Programma's

Deze school biedt ook:

Contact

Professionshøjskolen Metropol - Bachelor's Degree in Global Nutrition and Health

Adres Metropolitan University College Sigurdsgade 26
2200 Kopenhagen, Denemarken
Website http://www.phmetropol.dk/gnh
Telefoon +45 72 48 79 00