Fontys University of Applied Sciences

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Wie we zijn

Fontys biedt onderwijs en onderzoek. Als brede universiteit zijn wij het grootste publieke kennisinstituut in Zuid-Nederland. Fontys wil een innovatiemotor zijn door onderwijs en onderzoek te koppelen aan innovatieprocessen binnen en buiten de regio's. Fontys heeft een grote impact door zijn opleiding en onderzoek in bijna alle sectoren van de samenleving. Vanwege onze vertegenwoordiging in sleutelposities in bijna elke sector, komt iedereen die woont en werkt in Zuid-Nederland in contact met Fontys, direct of indirect. We leiden grote groepen getalenteerde jonge volwassenen op in een groot aantal beroepen. Na hun opleiding ontmoeten we hen als collega's, als stagecoaches, als partners in samenwerking en / of onderzoek of als professionals die hun kennis willen verrijken of verdiepen. Onze organisatie is in goede staat. Studenten en medewerkers zijn tevreden en geven ons respectievelijk 'zeven min' en 'zeven plus'. Fontys is financieel gezond en de kwaliteit van ons onderwijs is ook in orde. De basiskwaliteiten die we van onszelf verlangen, worden duurzaam verankerd in de controle en begeleidende evaluatiecycli. We beschouwen onszelf als een kennis- en innovatiepartner van regio's en professionele velden.

Educatieve visie

Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen beïnvloeden en veranderen de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Fontys levert een belangrijke bijdrage aan deze noodzakelijke veranderingen door meer te ontmoeten dan de behoeften van de student en de wereld van de toekomst. Onze betekenis ligt ook in ons effect op de implementatie van de veranderingen in de samenleving - regionaal, nationaal en internationaal. Onze toegevoegde waarde ligt in onze proactieve rol - in het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen van een duurzame en rechtvaardige samenleving.

We leveren deze meerwaarde door talentontwikkeling te koppelen aan veranderingen in maatschappelijke sectoren en werkvelden. Onze functie als open kennisinstituut is om de vorm te bieden door onderwijs en onderzoek te koppelen aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier dragen we bij aan innovatie op het gebied van werk, de professionele context en sociale sectoren. We vormen de regionale, nationale en internationale agenda's in samenwerking met onze sociale partners. We zijn proactief en toekomstgericht, zodat we de noodzakelijke impact op de samenleving kunnen hebben, vandaag en in de toekomst.

We leveren deze meerwaarde door te investeren in talenten. Talent is voor ons een persoonlijke natuurlijke aanleg of karakteristiek die je in staat stelt om bij te dragen aan de samenleving. Talent stelt mensen in staat hun sterke kanten te gebruiken. Fontys is er voor iedereen die zijn talenten op hbo-niveau wil ontdekken en ontwikkelen en iedereen die zijn professionele ontwikkeling wil voortzetten. We bieden ruimte aan alle culturele en sociale achtergronden.

Onze ambitie

De kern van de opdracht die we onszelf geven en de belofte die dit inhoudt voor studenten, het werkveld en de maatschappij, bestaan ​​uit twee elementen:

  1. We bieden studenten het vooruitzicht hun eigen talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot startklare professionals die sociale verantwoordelijkheid accepteren, bijdragen aan innovaties in hun vakgebied en zich op hun eigen manier optimaal blijven ontwikkelen.
  2. We werken aan innovaties in het professionele veld over thema's die relevant zijn voor de regio's. Hier werken we samen met de overheid, instituten en bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling voor innovatie in de regio en investeren we in het ecosysteem waarin studenten en werknemers kunnen (blijven) professionaliseren.

Fontys heeft een duidelijke maatschappelijke opdracht: aanbieden van inspirerend, uitdagend en kwalitatief hoogstaand hoger beroepsonderwijs en het uitvoeren van praktisch, onderzoek dat betekenis heeft voor de samenleving. Onderwijs en onderzoek zijn geschikt voor huidige en toekomstige vragen en de behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. We willen samen met onze partners vragen uit de toekomst formuleren, prioriteren, onderzoeken en, indien mogelijk, oplossen.

Onze missie

Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk

Fontys wil een onderwijsinstelling zijn die 'inspirerende groei door middel van ondersteuning' is

De kerndoelstelling is het bevorderen van een organisatiebrede mentaliteit die resulteert in continue aandacht voor kwaliteitsverbetering op het gebied van onderwijs, inhoud en processen. Fontys richt zich op bacheloropleidingen en masteropleidingen gefinancierd door de Nederlandse overheid. Het onderwijs is goed georganiseerd en wordt aangeboden in professionele onderwijsomgevingen. Fontys streeft naar hoge kwaliteit, verankert haar activiteiten stevig in de samenleving en realiseert een leidende positie als kennisinstelling, zowel nationaal als in haar regionale omgevingen.

Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk van de Fontys-visie. Fontys streeft naar een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met dat van elke instelling voor hoger onderwijs in de Europese context.

Bestuur

De Fontys University of Applied Sciences , als sociale instelling, streeft ernaar om haar activiteiten in haar directe omgeving op een open en transparante manier te verantwoorden. Fontys wil worden beoordeeld op basis van zijn prestaties en open communiceren met zijn stakeholders. De Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur van Fontys zijn opgericht in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de sectorcode voor het bestuur van hogescholen. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur deze principes naleeft.

Naast verticale verantwoording aan verschillende autoriteiten, waaronder het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur

Deelname

Elk Fontys-instituut heeft een 'Instituutsmedezeggenschapsraad' of 'IMR' (Institute Participation Council of 'IPC'). De gesprekspartner voor de IPC-leden is hun eigen instituutsdirecteur. De 'Centrale Medezeggenschapsraad' of 'CMR' (Central Participation Council of 'CPC') is de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en de 'Diensten Medezeggenschapsraad', oftewel 'DMR' (Service Department Participation Council, of 'SDPC') is de gesprekspartner voor de directeuren van de serviceafdeling.

Vertegenwoordiging

Elk Fontys-instituut heeft een 'Instituutsmedezeggenschapsraad' of 'IMR' (Institute Participation Council of 'IPC'). De gesprekspartner voor de IPC-leden is hun eigen instituutsdirecteur. De 'Centrale Medezeggenschapsraad' of 'CMR' (Central Participation Council of 'CPC') is de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en de 'Diensten Medezeggenschapsraad', of 'DMR' (Services Participation Council, of 'SPC') is de gesprekspartner voor de Support Services Directors.

Deze school biedt programma's in:
  • Engels
  • Nederlands

Bekijk BBA's » Bekijk BA's » Bekijk BSc's » Bekijk Bachelors » Bekijk BScs » Bekijk MA's » Bekijk MSc\'s » Bekijk Masters »

Programma's

Deze school biedt ook:

BA

Academy For Circus And Performance Art (ACaPA)

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Tilburg

Fontys Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) van Fontys School of Fine and Performing Arts biedt een vierjarig full-time studieprogramma met een baanbrekende, onderscheidende artistieke vorm. [+]

Academy for Circus and Performance Art (ACaPA)

Fontys Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) van Fontys School of Fine and Performing Arts biedt een vierjarig full-time studieprogramma met een baanbrekende, onderscheidende artistieke vorm. De internationaal georiënteerde studie leidt tot een internationaal erkend academisch bachelordiploma van beroepsopleiding als circusartiest en heeft een hooggekwalificeerd team en een duidelijke misson. We bieden ook uitzonderlijke trainingsfaciliteiten.

Hedendaags circus

Al meer dan twintig jaar revitaliseert het circus als een authentieke kunst, geïnspireerd op andere podiumkunsten en schone kunsten. Tegelijkertijd verrijkt circus deze kunstvormen en stimuleert een baanbrekende hedendaagse creatie in de podiumkunsten. De term 'hedendaags circus' omvat niet alleen het zogenaamde 'nieuwe circus' (dat vaak wordt geassimileerd met circustheater), maar alle hedendaagse soorten circuskunst.... [-]


Bachelor In De Communicatie - International Communication Management

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Eindhoven

Het programma van deze vierjarige bacheloropleiding is divers. Met veranderende media en nieuwe trends in de samenleving, is het ook voortdurend in ontwikkeling. Copywriting, Storytelling, ontwikkelen van een (creatieve) strategie of het organiseren van evenementen. Samen met je leraren, collega's en managers van externe bedrijven, ontdek je wat je talenten zijn. [+]

Programma

Het programma van dit vierjarige bachelorprogramma is divers. Met veranderende media en nieuwe trends in de samenleving is het ook constant in ontwikkeling. Copywriting, Storytelling, ontwikkelen van een (creatieve) strategie of het organiseren van evenementen. Samen met je leraren, collega's en managers van externe bedrijven, ontdek je wat je talenten zijn.

Beschrijving van de cursus

Samen met je leraren, peers en managers van externe bedrijven, ontdek je wat je moet weten en hoe je een goed begrip zult krijgen van wat je talenten zijn. Je begint met het bouwen van je cv met relevante ervaringen vanaf het eerste moment van je studieloopbaan bij ons. We bieden je niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische vaardigheden om succesvol te zijn.... [-]


Bachelor In International Lifestyle Studies

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Tilburg

Dit internationale vierjarige bachelorprogramma bestaat uit een uitgebreide twee-en-een-half jaar durende voorbereidingsfase, waarin studenten alles te weten komen over de lifestyle-sectoren (gezondheid, voeding, menselijke beweging, vrije tijd, uiterlijk, werk en leven). Elk onderdeel houdt een praktische opdracht in verband met zijn werkterrein; ofwel een trendrapport of een concept voor een bedrijf dat actief is op dit specifieke gebied. [+]

Programma

Dit internationale vierjarige bachelorprogramma bestaat uit een uitgebreide twee-en-een-half jaar durende voorbereidingsfase, waarin studenten alles te weten komen over de lifestyle-sectoren (gezondheid, voeding, menselijke beweging, vrije tijd, uiterlijk, werk en leven). Elk onderdeel houdt een praktische opdracht in verband met zijn werkterrein; ofwel een trendrapport of een concept voor een bedrijf dat actief is op dit specifieke gebied.

Vanaf de eerste dag krijgen studenten taken toegewezen aan bedrijven in de lifestyle-industrie. Ze worden gegeven en getraind door professionele docenten die meestal zelf in de branche werken. De eerstejaars studenten zijn gevestigd in Tilburg.... [-]


BBA

Bachelor In Marketing Management - Digitale Bedrijfsconcepten

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Tilburg

Ons BBA Marketing Management - Digital Business Concepts (DBC) onderscheidt zich op verschillende punten van andere Marketing Management-programma's. [+]

Programma

Ons BBA Marketing Management - Digital Business Concepts (DBC) onderscheidt zich van andere Marketing Management-programma's op verschillende punten:

Onze studenten zijn goed voorbereid om te gaan met digitale innovaties, zowel praktisch als op consultatief niveau. Onze afgestudeerden kunnen startups en grote bedrijven adviseren over hun online strategieën. Als DBC-student kun je verwachten expertise te ontwikkelen in een breed scala aan disciplines. Onze cursussen hebben betrekking op verschillende onderwerpen, zoals creativiteit, ondernemerschap en design, en omvatten een aantal technische onderwerpen, zoals webontwikkeling, data-analyse en economie. Zodra de basis van deze velden onder de knie is, kunnen studenten zich specialiseren in een gekozen onderwerp waarin ze willen uitblinken.Elke studieperiode is gericht op een bepaald thema, waarin studenten werken aan projecten voor echte klanten en bedrijven. Deze thema's omvatten bijvoorbeeld disciplines zoals Marktonderzoek, Creativiteit en Ondernemerschap. DBC-studenten kunnen verwachten aan een reeks inspirerende projecten te werken. Deze praktische opdrachten bieden studenten de tools, inzichten en praktische ervaring om een ​​reeks professionele processen te beheren. Elke projectgroep krijgt een persoonlijke coach toegewezen om zowel de ontwikkeling van de studenten te volgen als kritische reflectie op het leerproces aan te moedigen.De studieweek is verdeeld in vier thema's; Persoonlijkheid, digitale, project- en commerciële economie. Op elke studiedag worden thematische cursussen gegeven rond elk van de vier thema's. Studenten worden voorzien van actuele kennis die state-of-the-art is. In een industrie die vatbaar is voor snelle technologische ontwikkeling, stelt de nieuwste inhoud de studenten in staat essentiële vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een ​​expert in digitale marketing... [-]

BSc

Bachelor In De ICT: Informatie

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Eindhoven

ICT Fontys Eindhoven Campus biedt 3 BSc-programma's: ICT [+]

Studiestructuur en curriculum

Alle programma's zijn Engelstalige 4-jarige BSc-studieprogramma's aangeboden op Fontys Campus Eindhoven. Met de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan, kun je werken als technici van hoog niveau in de brede ICT-sector. In het eerste semester richt je je op basis ICT-gerelateerde onderwerpen; vanaf het tweede semester richt je je op meer onderwerpen die betrekking hebben op ict

In het tweede jaar breng je 3 dagen les door in je gekozen studieprogramma en 2 dagen in 1 of 2 specialisaties naar keuze. Denk aan specialisaties zoals: Cyber ​​Security, Game Design

In het derde jaar doe je je eerste stage voor zes maanden. Het laatste semester van het vierde jaar zal uw afstudeersemester zijn in een bedrijf. Alle lessen worden in het Engels aangeboden. Het studieprogramma ICT Campus Eindhoven heeft in totaal ongeveer 600 internationale studenten.... [-]


Bachelor In De Ingenieurswetenschappen

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Eindhoven

Van booreilanden tot de kunststofindustrie, van pythons in pretparken tot apparaten en machines, overal ontmoet u mechanische ingenieurs. [+]

Machinebouw

Van booreilanden tot de kunststofindustrie, van pythons in pretparken tot apparaten en machines, overal ontmoet u mechanische ingenieurs.

Hij is een all-rounder met een technische achtergrond. Een ontwerper, die ook weet hoe processen werken. Werktuigbouwkundig ingenieurs richten zich op het ontwerpen, maken en op de markt brengen van apparatuur, installaties en machines. Ze maken de dingen 'beter'. Wilt u bijvoorbeeld een machine energiezuiniger maken? Of zorgen dat een productieproces minder afval produceert? Met Mechanical Engineering ga je het halen!

Het bachelorprogramma Werktuigbouw leidt tot de Bachelor of Science (BSc) graad.

Wat ga je doen bij Werktuigbouwkunde?1e studiejaar... [-]

Bachelor In Elektrotechniek

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Eindhoven

Als student ben je opgeleid om een ​​elektronische ingenieur te worden in productontwerp. Ontwerpen heeft een intrinsiek multidisciplinair karakter en vereist technologische kennis maar ook projectmanagementvaardigheden. De bacheloropleiding EEE biedt een geïntegreerde benadering van deze vaardigheden door projectmatig leren (EXPO * en IPD *) en vakspecifieke cursussen. [+]

Programma in het kort

Elektrisch

Inhoud van het programma

Het eerste en tweede jaar van de EEE-bacheloropleiding biedt u een scala van onderwerpen die behoren tot het brede vakgebied Elektrotechniek

Wat te verwachten van ons

De elektrische

Wat verwachten we van jou

Als een toekomstige Electronic Engineer kun je in teams werken. Met andere woorden: u bent een echte teamspeler. Bovendien moet je begrijpen hoe je high-tech kennis in real-time situaties kunt gebruiken. Daarom worden theorielessen altijd ondersteund door praktische opdrachten. Als student zoek je ook naar aanvullende kennis en vaardigheden om je eigen ontwikkeling te verbeteren. Dit vereist een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, een hoog niveau van analytisch denken en leiderschapskwaliteiten. Het spreekt voor zich dat je communicatievaardigheden en niveau van het Engels erg goed zijn. Op de middelbare school moeten je cijfers voor wiskunde en natuurkunde heel goed zijn. Je moet ongeveer 40-45 uur per week besteden aan studieactiviteiten.... [-]


Bachelor In Industriële Ingenieurstechnieken

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Eindhoven

Brainport Regio Eindhoven is een uitstekende omgeving om Industrieel Ingenieur te studeren [+]

Programma in het kort

Wil je manager worden van een technisch bedrijf? De Bachelor Technische Bedrijfskunde

Inhoud van het programma

De IEM-bacheloropleiding omvat alle aspecten van het op een coherente manier beheren van een technologiebedrijf. Je zult hands-on ervaring krijgen door echte projecten in bedrijven te doen. Concreet richt het onderwijs zich op het oplossen van problemen op het gebied van productie, logistiek en inkoop, zoals het verlagen van de kosten, het verbeteren van de kwaliteit, het sneller leveren van goederen en het vergroten van de betrouwbaarheid.

Wat te verwachten van ons

Onze studenten zijn getraind om all-round experts in business engineering te worden. Met de kennis en vaardigheden die aan Fontys University zijn opgedaan, zullen studenten waarschijnlijk werk vinden als managers of consultants in grote en middelgrote productiebedrijven, maar onze afgestudeerden kunnen ook worden gevonden in de dienstverlenende sector of bij lokale autoriteiten. Als alternatief is er de mogelijkheid om een ​​master of MBA te doen en sommige studenten kunnen de stap zetten om een ​​eigen bedrijf te starten. Aan het einde van je studie ben je klaar voor business!... [-]


Bachelor In Logistiek Engineering

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Venlo

In de studie Logistiek specialiseer je je in Logistiek en Economie (L [+]

Introductie tot Logistics Engineering

De hamburger die je koopt, die nieuwe spijkerbroek, een auto; alle producten worden voorafgegaan door grote logistieke processen. De complexiteit van deze processen en de relaties tussen productie, warehousing en distributie vereisen een intelligente creatie van netwerken.

Als een logistiek

Enkele onderwerpen waarover u meer te weten zult komen in deze studie:

Slimme warehousing is een garantie voor een hoge klantenservice.Intelligente productieprocessen leiden tot kostenbesparingen.Toegepaste informatiesystemen (WMS)Operatie onderzoekSnel transport (levering op dezelfde dag) via lucht-, rail-, weg- of scheepvaart zorgt ervoor dat uw producten op afroep aankomen.Specificeren van logistieke behoeften voor de IT-afdeling... [-]

Bachelor In Mechatronica

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Eindhoven

Mechatronica is een combinatie van elektrotechniek, werktuigbouw en computerwetenschap. In dit programma ben je een denker en een doener. U leert hoe u uw apparaten veiliger en gebruiksvriendelijker kunt maken. En natuurlijk: je ontwerpt ze! [+]

Mechatronics

Mechatronica is een combinatie van elektrotechniek, werktuigbouw en computerwetenschap. In dit programma ben je een denker en een doener. U leert hoe u uw apparaten veiliger en gebruiksvriendelijker kunt maken. En natuurlijk: je ontwerpt ze! Denk aan een geautomatiseerde wasstraat, een productierobot of in de gezondheidszorg een vervanging van een rolstoel of robotarm.

Mechatronica is een onmisbaar werkveld geworden. We leren u de theorie en praktische kennis en leren u een specialist te zijn in systematische ontwerptechnieken, waaronder de besturing van robotproducten en machines.

De bacheloropleiding Mechatronica leidt tot de graad Bachelor of Science (BSc).

Van ontwerp tot het maken van een robot: het bachelorprogramma Mechatronics richt zich op robotica en besturingstechnologie.... [-]


Bachelor In Software Engineering En Bedrijfsinformatica

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Venlo

Tijdens de gezamenlijke propedeuse ontwikkel je een brede basiskennis over IT. U neemt dan een beslissing. [+]

Programma in het kort

We leven in een 'verbonden wereld'. Mensen zijn verbonden door sociale media en apparaten zijn met elkaar verbonden (The Internet of Things). Onze levens worden meer afhankelijk van computers. We weten niet meer hoeveel apparaten we gebruiken. Denk aan apps op mobiele apparaten, webapps, (serious) games en auto's; alle voorbeelden van producten op basis van software. Slimme mensen zijn nodig om die systemen te ontwikkelen. Mensen met technische vaardigheden die zich bewust zijn van de omvang en het potentieel van deze toepassingen.

Inhoud van het programma

Tijdens de gezamenlijke propedeuse ontwikkel je een brede basiskennis over IT. U neemt dan een beslissing:

Software Engineering gaat over het proces van het maken en verbeteren van computertoepassingen, van het eerste idee tot de implementatie en het beheer van het systeem. Het is meer dan alleen programmeren!Business Informatics brengt u kennis over de ontwikkeling van software, het gebruik van IT ter ondersteuning van bedrijfsprocessen en het zal u leren hoe u het management van de juiste informatie over het besluitvormingsproces kunt voorzien.Wat te verwachten van ons... [-]

Bachelor In Software Engineering En Bedrijfsinformatica

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Venlo

Tijdens de gezamenlijke propedeuse ontwikkel je een brede basiskennis over IT. U neemt dan een beslissing. [+]

Programm in het kort

We leven in een 'verbonden wereld'. Mensen zijn verbonden door sociale media en apparaten zijn met elkaar verbonden (The Internet of Things). Onze levens worden meer afhankelijk van computers. We weten niet meer hoeveel apparaten we gebruiken. Denk aan apps op mobiele apparaten, webapps, (serious) games en auto's; alle voorbeelden van producten op basis van software. Slimme mensen zijn nodig om die systemen te ontwikkelen. Mensen met technische vaardigheden die zich bewust zijn van de omvang en het potentieel van deze toepassingen

Inhoud van het programma

Tijdens de gezamenlijke propedeuse ontwikkel je een brede basiskennis over IT. U neemt dan een beslissing:

Software Engineering gaat over het proces van het maken en verbeteren van computertoepassingen, van het eerste idee tot de implementatie en het beheer van het systeem. Het is meer dan alleen programmeren!Business Informatics brengt u kennis over de ontwikkeling van software, het gebruik van IT ter ondersteuning van bedrijfsprocessen en het zal u leren hoe u het management van de juiste informatie over het besluitvormingsproces kunt voorzien.Wat te verwachten van ons... [-]

Bachelor

Bachelor In Communicatie - Internationale Evenementen-, Muziek- En Entertainmentstudies

Campus Voltijd 4 jaar September 2018 Nederlanden Eindhoven Tilburg Venlo +2 more

We bieden een vierjarig full-time studieprogramma met de nadruk op de ontwikkeling van je creatieve identiteit en branchespecifieke vaardigheden en kennis. Je werkt aan real-life projecten en neemt deel aan onze themaweken wanneer we inspirerende partners uit de industrie ontmoeten. [+]

We bieden een vierjarig full-time studieprogramma met de nadruk op de ontwikkeling van je creatieve identiteit en branchespecifieke vaardigheden en kennis. Je werkt aan real-life projecten en neemt deel aan onze themaweken wanneer we inspirerende partners uit de industrie ontmoeten. Er is een mix van groepsopdrachten en individuele opdrachten. Onze afgestudeerden volgen een loopbaan als communicatiemanager of conceptontwikkelaar binnen de evenementen-, muziek- en entertainmentindustrie. Ze komen terecht bij productiebedrijven, als televisieproducenten, bij culturele instellingen zoals theaters, bij evenementen-, beurs- en conferentiebureaus en bij internetbedrijven. U kunt gaan werken voor bedrijven die evenementen en / of entertainment gebruiken als een van de ingrediënten in hun marketingcommunicatiemix. Omdat de BA IEMES een brede scope heeft, kunnen afgestudeerden ook kiezen voor een carrière in communicatie met de overheid of bij vrijwel elk bedrijf naar keuze.... [-]


Bachelor In De Dans: Dansacademie

Campus Voltijd 4 jaar September 2018 Nederlanden Tilburg

De Fontys Dansacademie stelt jonge danskunstenaars en -makers in staat om hun eigen stem te vinden en hun eigen nieuwe landschap waarin ze zich kunnen bewegen. [+]

Inhoud van het programma

De Fontys Dansacademie stelt jonge danskunstenaars en -makers in staat om hun eigen stem te vinden en hun eigen nieuwe landschap waarin ze zich kunnen bewegen. Om te beantwoorden aan de steeds veranderende behoeften van dit steeds uitdagende werkveld, weten we dat we met verschillende vocabulaires en verschillende talen moeten dansen, op verschillende plaatsen met verschillende lichamen die verschillende verhalen vertellen aan luisteraars die enthousiast zijn om te luisteren.

Programma in het kort

Fontys Dance Academy biedt een vierjarig full-time studieprogramma dat jonge danskunstenaars en makers het onderwijs geeft om hun eigen handtekening te ontwikkelen en hun eigen uitvoeringswerk te maken. Onze drie vlaggenschipprofielen: Dance Arts in Context, Contemporary Urban en Bachelor in Choreography stellen studenten in staat hedendaagse danspraktijken en -technieken te verkennen met het oog op samenwerking met verschillende kunstvormen om uitvoerend werk te maken dat innovatief, uitdagend en opwindend is.... [-]


Bachelor In International Business

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Eindhoven Venlo +1 more

IB is een breed bedrijfsstudieprogramma voor alle afdelingen van een bedrijf: van algemeen management tot human resources, marketing en financiën. [+]

Programma in brieff

In tijden van toenemende wereldwijde concurrentie zijn veel bedrijven wereldwijd actief of overwegen ze internationaal zaken te doen. Maar hoe bepaalt u welke markten u moet bedienen? Hoe financier je dergelijke ondernemingen? Hoe huur je de juiste internationaal gekwalificeerde werknemers in? Hoe onderscheid je je product of dienst van de rest? Dit zijn enkele van de problemen waarmee managers bij internationale bedrijven worden geconfronteerd en waarvoor u tijdens International Business (of IB) wordt voorbereid. De studies International Business worden aangeboden op de Venlo Campus of de Campus Eindhoven.

Inhoud van het programma

IB is een breed bedrijfsstudieprogramma voor alle afdelingen van een bedrijf: van algemeen management tot human resources, marketing en financiën. Het programma is erop gericht je voor te bereiden op een managementpositie binnen een internationale zakelijke omgeving. Voorbeelden van projecten waaraan u wilt werken zijn; het schrijven van een bedrijfsplan voor een bedrijf, het beheren van de overname van een buitenlands bedrijf of het adviseren van organisaties over het al dan niet verblijven of verlaten van een markt. Na je studie ben je in staat om een ​​bedrijf te leiden, een van zijn vele afdelingen te beheren of een eigen bedrijf op te starten.... [-]


Bachelor In Internationale Financiën

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Venlo

Internationale financiën [+]

Wat leer ik in de internationale financiën

Internationale financiën

In het programma leer je hoe je de volgende vragen kunt beantwoorden:

Hoe manage ik een onderneming?Waar kan ik hoge winsten maken?Hoe kan ik de kosten onder controle houden?Hoe gedraag ik me in een internationale context?Welke invloed hebben de internationale belastingwetgeving en de wereldwijde financiële- en handelsmarkt?Gericht op je toekomstige carrière

Internationale financiën Om deze competenties zo realistisch en praktisch mogelijk te kunnen leren en ervaren, zal elk semester een specifiek kenmerk van uw latere beroep behandelen. Je leert één of meer typische professionele taken per semester, die je kunt toepassen voor je toekomstige baan. Gedurende het eerste jaar functioneer je als assistent-controller en een verantwoordelijke adviseur. Tijdens de hoofdfase van de studie behoren deze functies tot het operationele domein en omvatten ze posities zoals kosten en accounting manager en belasting- en due diligence-manager. Na deze fase leert u hoe u een consultant of analist kunt worden die verantwoordelijk is voor risicobeheer, interne communicatie en management. De hoekstenen van de cursussen in Venlo zijn internationalisering, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in globalisering. Om universitaire bachelordiploma's aan te bieden, omvatten we ook communicatie, sociale en interculturele competenties, informatietechnologie en professionele oriëntatie in al onze cursussen.... [-]


Bachelor In Internationale Marketing

Campus Voltijd 48 maanden February 2019 Nederlanden Venlo

International Marketing is een brede 4-jarige bacheloropleiding. Het bereidt u voor om te reageren op de behoeften van klanten in een internationale omgeving door onderwerpen aan te bieden zoals marktonderzoek, marketingwetgeving, consumentengedrag en e-marketing. [+]

Cursus beschrijving

International Marketing is een brede 4-jarige bacheloropleiding. Het bereidt u voor om te reageren op de behoeften van klanten in een internationale omgeving door onderwerpen aan te bieden zoals marktonderzoek, marketingwetgeving, consumentengedrag en e-marketing. Je zult ook je eigen bedrijf vinden in een project genaamd Mini Company. In dit project werk je in verschillende functies in een echt bedrijf. Een goede marketeer is een geweldige netwerker. Dat is waarom je tijdens de cursus veel groepsopdrachten zult doen. Uiteindelijk gaat het om je kwaliteiten, dus je wordt individueel getest in examens. Als student International Marketing transformeer je geleidelijk tot een marketingexpert met ervaring in het werken in een internationale omgeving. De opleiding omvat twee stages die je in Nederland of in het buitenland kunt voltooien. Je zult verdere internationale ervaring opdoen op onze campus, waar je veel studenten uit meer dan 50 landen zult ontmoeten!... [-]


Bachelor In International Fresh Business Management

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Venlo

Het vinden van verse producten in moderne supermarkten wordt als volkomen normaal beschouwd. Maar hoe vinden ze hun weg naar de winkelmanden van de consumenten? Hoe worden ze geproduceerd, verpakt, verhandeld, vervoerd en verkocht? Wie 'ontwikkelt' nieuwe voedingsconcepten? En, heel belangrijk, hoe wordt gegarandeerd dat alles in goede staat, gezond en 'waar voor je geld' is? [+]

Wat is vers ondernemen?

Het vinden van verse producten in moderne supermarkten wordt als volkomen normaal beschouwd. Maar hoe vinden ze hun weg naar de winkelmanden van de consumenten? Hoe worden ze geproduceerd, verpakt, verhandeld, vervoerd en verkocht? Wie 'ontwikkelt' nieuwe voedingsconcepten? En, heel belangrijk, hoe wordt gegarandeerd dat alles in goede staat, gezond en 'waar voor je geld' is? Al deze en nog veel meer vragen moeten worden beantwoord door professionals in de wereld van vers zakendoen.

De internationale versmarkt omvat alle primaire productie van verse producten in alle denkbare domeinen: van vlees over zuivel, bloemen, planten, paddenstoelen en noten tot allerlei soorten fruit en groenten. Naast productie zijn ook de eerste stappen van de verwerking van de primaire producten onderdeel van onze wereld van vers zakendoen. Maar vergeet niet de hele omgeving van leveranciers, consultants en logistieke dienstverleners, die een integraal onderdeel vormen van dit dynamische vakgebied. Ja, het gaat over producten en diensten, maar het komt erop neer dat het altijd mensen betreft. Mensen die het zien als hun uitdaging om de echte behoeften van de consumenten overal ter wereld te vervullen: gezond en veilig eten en een mooie en persoonlijk ingerichte 'leefruimte'.... [-]


Bachelor In Logistiek Management

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Venlo

Na een jaar basislogistiek te hebben gestudeerd, kun je je specialiseren in Logistiek Management (Economie) (LM) of Logistiek Engineering (LE). Met LM kiest u voor de managementkant van logistiek. [+]

Programma in het kort

Jeans, mobiele telefoons, auto's, boodschappen; achter elk product zit een uitdagende supply chain. Slimme warehousing is een garantie voor een hoge klantenservice. Intelligente productieprocessen leiden tot kostenbesparingen. Snel transport door de lucht, per spoor, over de weg of over de scheepvaart zorgt ervoor dat uw producten op afroep aankomen. Slimme logistiek is wat de regio van Venlo logistieke hotspot nummer 1 van Europa maakt. Als Europese topsector zorgt logistiek voor een steeds groeiende vraag naar hooggekwalificeerde medewerkers.

Inhoud van het programma

Na 1,5 jaar basislogistiekstudies, kun je je specialiseren in logistiek en economie (L

Wat te verwachten van ons... [-]

Bachelor Of Music: Academy Of Music And Performing Arts

Campus Voltijd 48 maanden September 2018 Nederlanden Tilburg

De Academie voor Muziek en Podiumkunsten (AMPA) is een ambitieus, innovatief conservatoriumprogramma dat de nadruk legt op hoogwaardige prestaties, kamermuziek en creativiteit. De Academie brengt studenten op een hoog niveau van uitmuntendheid, terwijl ze muziek verbindt met andere kunstvormen zoals dans, theater en beeldende kunst. [+]

Programma in het kort

De Academie voor Muziek en Podiumkunsten (AMPA) is een ambitieus, innovatief conservatoriumprogramma dat de nadruk legt op hoogwaardige prestaties, kamermuziek en creativiteit. De Academie brengt studenten op een hoog niveau van uitmuntendheid en verbindt muziek met andere kunstvormen zoals dans, theater en beeldende kunst. Onze kerncomponenten zijn artistieke uitmuntendheid, een internationale omgeving, intensief werk met ensembles in residentie en interdisciplinaire mogelijkheden. We leiden studenten op om leiders te worden in hun vakgebied en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe visies op het muziekvak.

Inhoud

Fontys AMPA maakt deel uit van Fontys School of Fine and Performing Arts (FHK), met 15 kunstopleidingen (bachelor en master) onder één dak. AMPA biedt een Bachelor of Music-programma van 4 jaar. Het is een internationaal georiënteerde studie om studenten op te leiden tot het hoogste niveau van hun capaciteiten als kunstenaars. Hiertoe openen we de deuren van ons prachtige FHK-gebouw; we werken intensief samen met experts in muziek, ensembles en de andere kunstprogramma's binnen FHK. AMPA wordt ondersteund door een platform van Nederlandse en internationale ensembles in residentie... [-]