TED University

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

TED

Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van Turkije, die geloofde in het vitale belang van de rol van het onderwijs voor de modernisering van het land, verklaarde in zijn toespraak tijdens de inauguratie van de Turkse Grote Nationale Vergadering in november 1925 dat om de doel gesteld voor een modern onderwijssysteem in Turkije was er behoefte aan betrokkenheid van de private onderneming. Turkish Education Association werd opgericht op 31 oktober 1928, op basis van deze visie en in overeenstemming met de baanbrekende inspanningen van Atatürk en zijn vrienden. Op 12 december 1939 kreeg het de beslissing van het kabinet de juridische status van 'Association for Public Good'.

Zoals vermeld in de tweede clausule van zijn handvest, is de president van de Turkse Republiek de hoeder van de Turkse onderwijsassociatie. TED is een gevestigde maatschappelijke organisatie die studiebeurzen biedt aan succesvolle studenten met een beperkt inkomen, open scholen en slaapzalen met een vreemde taal als instructietaal in Turkije en daarbuiten, bouwt wetenschappelijke platforms om de inspanningen om het opleidingsniveau te brengen te bevorderen in Turkije op gelijke voet met de hedendaagse wereldnormen, creëert bewustzijn over de problemen van het onderwijssysteem in Turkije en de mogelijke oplossingen, en draagt ​​bij tot de formulering van het Turkse onderwijsbeleid. Vanaf nu heeft TED 38 scholen, 2 vertegenwoordigingskantoren, een studentenflat, een alumnikantoor en vele sportclubs die verbonden zijn met haar scholen.

TEDU

TED University (TEDU) werd in 2012 opgericht door de Turkse Education Association (TED), die sinds 1928 baanbrekend werk verricht heeft in de ontwikkeling van het onderwijs in Turkije. TEDU is een vooruitstrevende academische instelling die een geïntegreerde benadering van het hoger onderwijs biedt en een hoogwaardige, studentgerichte onderwijservaring biedt. Door academisch rigoureuze cursussen, dynamisch onderwijs, zinvol onderzoek en een groot aantal mogelijkheden voor studenten om zich in binnen- en buitenland te engageren, willen we een gevarieerde gemeenschap van sociaal verantwoordelijke, wereldwijd gerichte, levenslange studenten opbouwen.

We nodigen studenten hierbij uit om actief deel te nemen aan de omgeving van constant leren en produceren op TEDU en te genieten van het voorrecht een TEDU-student te zijn met veel beursmogelijkheden.

Missie en visie

  • Opzetten van scholen die kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden in Turkse en buitenlandse talen.
  • Breid de ervaring uit naar alle niveaus van het onderwijs, van voorschools tot universitair niveau door het hele land.
  • Voorzie huisvesting voor studenten en steun de opleiding van succesvolle studenten in financiële nood door het verstrekken van nationale beurzen.
  • Maak wetenschappelijke platforms om de Turkse onderwijsnormen op het hedendaagse niveau te brengen.
  • Breid ook activiteiten van het burgerinitiatief uit naar internationale platforms.
  • Onderzoeksprojecten uitvoeren om het maatschappelijk bewustzijn van problemen en oplossingen voor het bestaande onderwijssysteem te vergroten.
  • Neem een ​​actieve rol in de formulering van het Turkse onderwijsbeleid.
Deze school biedt programma's in:
  • Engels

Bekijk Bachelors »

Programma's

Deze school biedt ook:

Bachelor

Bachelor in business administration

Campus Voltijd Deeltijd 8 semesters September 2019 Turkije Ankara +1 more

TED University Business Administration Department is toegewijd aan het bieden van een competitieve bedrijfsopleiding aan internationale normen en het tonen van excellentie in onderzoek. Business Administration programma is bedoeld om studenten op te leiden als toekomstige managers en leiders van hoge intellectuele en professionele verdienste. [+]

OVER ONS

TED University Business Administration Department is toegewijd aan het bieden van een competitieve bedrijfsopleiding aan internationale normen en het tonen van excellentie in onderzoek. Business Administration programma is bedoeld om studenten op te leiden als toekomstige managers en leiders van hoge intellectuele en professionele verdienste. De studenten hebben toegang tot wereldwijde informatie samen met de nieuwste technologische en educatieve bronnen. Succesvolle afgestudeerden vormen de kwaliteit van de beroepsbevolking begiftigd met een mondiaal perspectief, alsmede sterke theoretische en praktische vaardigheden op het gebied van het bedrijfsleven.

TED University Business Administration Department biedt studenten de vaardigheden die nodig zijn om economische, politieke, ethische, juridische en regulatorische aspecten van een steeds veranderend mondiaal bedrijfsklimaat te evalueren en te beantwoorden, samen met degelijke bedrijfseducatie die is gebaseerd op een sterke theoretische basis.... [-]


Bachelor in computer engineering

Campus Voltijd Deeltijd 8 semesters September 2019 Turkije Ankara +1 more

De afdeling Computer Engineering is een ingenieurslicentieprogramma waarin computerwetenschap en informatietechnologie, de belangrijkste aanjagers van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de afgelopen 40 jaar, worden onderwezen. [+]

OVER ONS

De afdeling Computer Engineering is een ingenieurslicentieprogramma waarin computerwetenschap en informatietechnologie, de belangrijkste aanjagers van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de afgelopen 40 jaar, worden onderwezen.

"Er zijn slechts 10 verschillende soorten mensen in de wereld: zij die binair zijn en degenen die dat niet doen." (Anoniem)

Onderwijzen en leren

Al onze studenten gaan eerst door het kerntechnologieprogramma om de fundamentele engineeringconcepten te leren en gaan vervolgens verder met theoretische en op toepassingen gebaseerde afdelingscursussen om de fundamentele computertechnologiethema's te leren. Onze studenten zullen ook uitblinken in bepaalde gebieden van computertechnologie via facultaire keuzevakken en ze zullen een brede visie en alternatieve perspectieven verkrijgen via niet-afdelingsgerichte keuzevakken.... [-]


Bachelor in de architectuur

Campus Voltijd Deeltijd 8 semesters September 2019 Turkije Ankara +1 more

Het belangrijkste doel van TED University Department of Architecture is om een ​​architectuuronderwijs te bieden dat studenten traint om architecten te worden die in staat zijn om te voldoen aan de toenemende vraag van de hedendaagse wereld naar flexibel denken en produceren; en wie de technologische, sociale en praktische ontwikkelingen van dag tot dag kan volgen. [+]

OVER ONS

Het belangrijkste doel van TED University Department of Architecture is om een ​​architectuuronderwijs te bieden dat studenten traint om architecten te worden die in staat zijn om te voldoen aan de toenemende vraag van de hedendaagse wereld naar flexibel denken en produceren; en wie de technologische, sociale en praktische ontwikkelingen van dag tot dag kan volgen. Het Departement van Architectuur neemt het studentengerichte onderwijsbeleid van de TED University op en de praktijk van het leren door te doen, wat een essentiële vereiste is voor architectuureducatie en beoogt een onderwijsomgeving te definiëren die interdisciplinaire informatie-uitwisseling mogelijk maakt.

... [-]

Bachelor in de economie

Campus Voltijd September 2019 Turkije Ankara

Het doel van ons programma is om een ​​onderzoeks- en opleidingscentrum te vormen met hoge normen door de nieuwste economische theorie te volgen en door ontwikkelingen aan te bieden in de literatuur aan onze studenten. Afdeling Economie hecht waarde aan internationale communicatie met 's werelds toonaangevende universiteiten. Ons doel is om onze afgestudeerden de mogelijkheid te bieden om de hedendaagse onderwerpen en problemen van de Turkse en wereldeconomie te begrijpen en te analyseren met de juiste methoden. [+]

Het doel van ons programma is om een ​​onderzoeks- en opleidingscentrum te vormen met hoge normen door de nieuwste economische theorie te volgen en door ontwikkelingen aan te bieden in de literatuur aan onze studenten. Afdeling Economie hecht waarde aan internationale communicatie met 's werelds toonaangevende universiteiten. Ons doel is om onze afgestudeerden de mogelijkheid te bieden om de hedendaagse onderwerpen en problemen van de Turkse en wereldeconomie te begrijpen en te analyseren met de juiste methoden.

De missie van Department of Economics aan de TED University is om studenten te voorzien van de allernieuwste economische theorie en de moderne analytische en kwantitatieve methoden van economie om hen te helpen de hedendaagse economische problemen in een oorzaak-gevolg relatie te begrijpen.... [-]


Bachelor in de elektrotechniek en elektronica-engineering

Campus Voltijd Deeltijd 8 maanden September 2019 Turkije Ankara +1 more

Elektrotechniek en Elektrotechniek is in het algemeen een technische discipline die betrekking heeft op de kwesties met betrekking tot ontwerp, ontwikkeling, onderhoud, bescherming, controle, economie en beheer van systemen die werken met sterke (elektriciteit) en zwakke (elektronische) stromen; en biedt oplossingen en producten op vele gebieden, zoals communicatie, energie, defensie-industrie en de gezondheidssector. [+]

OVER ONS

"Ware grootheid is wanneer uw naam lijkt op ampere, watt en fourier-wanneer het wordt gespeld met een kleine letter." (Richard Hamming)

Elektrotechniek en Elektrotechniek is in het algemeen een technische discipline die betrekking heeft op de kwesties met betrekking tot ontwerp, ontwikkeling, onderhoud, bescherming, controle, economie en beheer van systemen die werken met sterke (elektriciteit) en zwakke (elektronische) stromen; en biedt oplossingen en producten op vele gebieden, zoals communicatie, energie, defensie-industrie en de gezondheidssector. Daarom komen we altijd een toepassing tegen van de elektrische en elektronische engineering, waar energie ook wordt gebruikt.... [-]


Bachelor in de politieke wetenschappen en internationale betrekkingen

Campus Voltijd September 2019 Turkije Ankara

Onze afdeling zet zich in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in politieke wetenschappen en internationale betrekkingen waarmee onze afgestudeerden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vakgebied, zowel intellectueel als professioneel. Daarom wil ons programma een grondige kennis verwerven van politieke, economische, sociale en culturele aspecten van het snel veranderende veld van internationale betrekkingen met de nadruk op de vitaliteit van een interdisciplinaire aanpak. [+]

Onze afdeling zet zich in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in politieke wetenschappen en internationale betrekkingen waarmee onze afgestudeerden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vakgebied, zowel intellectueel als professioneel. Daarom wil ons programma een grondige kennis verwerven van politieke, economische, sociale en culturele aspecten van het snel veranderende veld van internationale betrekkingen met de nadruk op de vitaliteit van een interdisciplinaire aanpak.

In onze tijd vereist een kritisch begrip van de sociale en politieke realiteit waarmee de internationale gemeenschap geconfronteerd wordt, in toenemende mate een intellectuele opleiding gebaseerd op een multidisciplinaire verzameling van vaardigheden en kennis. Een interdisciplinair perspectief schenkt de studenten en onderzoekers een aantal benaderingen die nodig zijn voor het bewustzijn van de brede waaier van sociale en politieke problemen in een steeds veranderende mondiale omgeving. In dat opzicht is het doel van ons programma om sociale wetenschappers te ontwikkelen met de juiste analytische vaardigheden om de huidige lokale, nationale en internationale kwesties kritisch te analyseren, interpreteren en evalueren en ze in een bredere intellectuele, sociale en historische context te plaatsen.... [-]


Bachelor in de psychologie

Campus Voltijd Deeltijd 8 semesters September 2019 Turkije Ankara +1 more

Als nieuw opgerichte psychologieafdeling kijken we uit naar een veelbelovende toekomst waarin de huidige geïntegreerde en "hub science" -visie is verwerkt die ons onderzoeks- en onderwijspotentieel en de kansen die we onze studenten bieden, vergroten. In ons curriculum krijgen grote studenten van de psychologie een voorkennis van subvelden en ook een sterke basis voor wetenschappelijk onderzoek en gerelateerde vaardigheden die hen voorbereiden op hun kennis en vaardigheden in een verscheidenheid aan professionele contexten en voor hun afstudeerwerk in de psychologie en andere verwante disciplines. disciplines. [+]

OVER ONS

Psychologie is als wetenschap in de afgelopen decennia enorm veranderd en evolueert naar een complexe discipline met een breed scala aan subdisciplines en specialiteiten. Het begrip van psychologie en psycholoog is echter niet zo veel veranderd in het openbaar, en verwijst meestal naar een klinisch psycholoog wiens specialisatie zich richt op psychische problemen en psychotherapie. Daarom is de definitie van psychologie nu belangrijker dan ooit. "Psychologie is de studie van de mentale toestanden en processen om de basismechanismen en functies van perceptie, cognitie, emotie en attitudes te begrijpen die gedrag begeleiden, zowel op individueel als op sociaal vlak." Omdat de psychologie een breed scala aan onderwerpen bestrijkt die overlappen met een aantal disciplines van biologisch tot sociaal is het een interdisciplinaire en geïntegreerde wetenschap.... [-]


Bachelor in Engelse taal en literatuur

Campus Voltijd September 2019 Turkije Ankara

Ons curriculum is ontworpen om dit doel te dienen met verschillende cursussen in taal, cultuur en literatuur in het algemeen, evenals analyses van literatuur- en filmliteratuur, vertaalstudies, literaire theorieën en culturele studies. Studenten krijgen ook cursussen vreemde talen aangeboden en een minorprogramma in andere disciplines dat hen helpt hun intellectuele ontwikkeling te bevorderen en hen voor te bereiden op hun carrièrepad in de toekomst. [+]

Als afdeling Engelse taal en literatuur proberen we onze studenten creatief denken en taalvaardigheden te bieden die hen in staat stellen kritisch te denken en onafhankelijk te handelen als individuen met de universele waarden van gelijkheid, tolerantie en respect voor culturele verschillen. Ons curriculum is ontworpen om dit doel te dienen met verschillende cursussen in taal, cultuur en literatuur in het algemeen, evenals analyses van literatuur- en filmliteratuur, vertaalstudies, literaire theorieën en culturele studies. Studenten krijgen ook cursussen vreemde talen aangeboden en een minorprogramma in andere disciplines dat hen helpt hun intellectuele ontwikkeling te bevorderen en hen voor te bereiden op hun carrièrepad in de toekomst.... [-]


Bachelor in het wiskundeonderwijs

Campus Voltijd September 2019 Turkije Ankara

Elementary Mathematics Education Program in het Department of Mathematics and Science Education aan de TED University is een undergraduate-programma dat basisschoolleraren in de wiskunde opleidt voor basisscholen van de vijfde tot de achtste klas. Het hoofddoel van het programma is hoogopgeleide elementaire leraren op te leiden die reflectieve en kritische denkers zijn en die in staat zijn om leiderschap op hun vakgebied te tonen en die een bijdrage leveren aan het gebied van elementair wiskundeonderwijs op zowel nationaal als internationaal niveau. [+]

Elementary Mathematics Education Program in het Department of Mathematics and Science Education aan de TED University is een undergraduate-programma dat basisschoolleraren in de wiskunde opleidt voor basisscholen van de vijfde tot de achtste klas. Het hoofddoel van het programma is hoogopgeleide elementaire leraren op te leiden die reflectieve en kritische denkers zijn en die in staat zijn om leiderschap op hun vakgebied te tonen en die een bijdrage leveren aan het gebied van elementair wiskundeonderwijs op zowel nationaal als internationaal niveau.

Na succesvolle afronding van hun studie, worden de studenten beloond met de bachelorgraad in Elementary Mathematics Education. Onze studenten die een opleiding krijgen van een eersteklas faculteit in ultramoderne faciliteiten en profiteren van de rijke leeromgevingen die de universiteit biedt, zullen na hun afstuderen worden gevonden en zullen gemakkelijk werk vinden in de schoolsystemen in Turkije. en de regio.... [-]


Bachelor in Mechanical Engineering

Campus Voltijd Deeltijd 8 semesters September 2019 Turkije Ankara +1 more

Afdeling werktuigbouwkunde hecht veel waarde aan de opleiding van studenten die de jonge werktuigbouwkundigen en beslissers van morgen zullen worden. De afdeling engageert zich om een ​​leeromgeving te creëren voor het leveren van de principes en de state-of-the-art van het beroep. [+]

OVER ONS

Machinebouw is een beroep dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en testen van verschillende systemen om de kwaliteit van ons dagelijks leven te verbeteren. Het is inherent vereist om de ontwikkelingen in de technologie te absorberen. Daarom zijn naast conventionele engineeringtechnologieën bijvoorbeeld elektronica, robotica, computer en nieuwe materialen een integraal onderdeel van het beroep geworden. Het vereist de dekking van een breed spectrum van onderwerpen in het onderwijs, en juist daardoor biedt het rijke werkmogelijkheden, van onderzoek en ontwikkeling tot bijvoorbeeld productie, ontwerp van producten en testengineering.

Afdeling werktuigbouwkunde hecht veel waarde aan de opleiding van studenten die de jonge werktuigbouwkundigen en beslissers van morgen zullen worden. De afdeling engageert zich om een ​​leeromgeving te creëren voor het leveren van de principes en de state-of-the-art van het beroep. Moderne principes van werktuigbouw worden doorgegeven door middel van een uitgebreide opleiding, waaronder een praktisch type van een laboratoriumervaring. Creativiteit en design van producten vormen de essentie van dit programma in de vorm van nieuwe ontwerpcursussen en ontwerpprojecten in verschillende cursussen in een interdisciplinaire omgeving. Studenten worden aangemoedigd om deel te nemen aan educatieve activiteiten waar ze hun creatieve talenten kunnen uiten, evenals hun technische informatie die ze in cursussen hebben verworven.... [-]


Videos

TED University Promotional Video - 2017-2018 Academic Year