Lees de Officiële Beschrijving

Er is geen betere manier om je voor te stellen dat hier dan om ons te bezoeken.

Welzijn op Carson-Newman is de beste manier om te weten hoe je passen in deze top-ranked liberal arts universiteit, opgericht in 1851.

Zie hoe je leven eruit kan zien hier. Loop onze campus en krijgen een gevoel dat je een belangrijk onderdeel van een actieve campus, dat is 2.000 studenten sterk zal zijn.

Visie, Missie, Faith Statements

Visie

We zullen de christelijke liberale arts op basis van de universiteit van keuze in het zuidoosten van het onderwijs en de dienstverlening.

Missie

Onze missie als christelijke opvoeders is om onze studenten hun volledige potentieel als opgeleide burgers en wereldwijd dienende leiders te bereiken.

Bevestiging van Geloof

God - "In den beginne schiep God de hemel en de aarde."(Genesis 1: 1)
Er is één ware God, die de Schepper, Verlosser, en Onderhouder van het universum. God is eeuwig; God is heilig; God is liefde; God is drie-enige, geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest, elk met verschillende persoonlijke kenmerken, maar zonder verdeling van de natuur, de essentie, of het zijn, en wie alleen is waardig van aanbidding.

Christus - "In Christus al de volheid van de Godheid woont in lichamelijke vorm."(Kolossenzen 2: 9)
Christus is de eeuwige Zoon van God, de tweede persoon van de Drie-eenheid, die in zijn incarnatie, werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, volledig God en volledig mens. Jezus perfect leefde en onthulde de wil van God, werd gekruisigd, begraven en opgewekt uit de dood op de derde dag. Na deed verzoening voor de zonden van de mensheid aan het kruis, Hij is opgevaren naar de hemel, wordt verhoogd aan de rechterhand van God, en we zullen terugkomen in macht en glorie aan de wereld te oordelen. Christus woont in alle gelovigen als de levende, altijd aanwezige Heer.

heilige Geest - "En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere advocaat te geven, om voor altijd bij je zijn. Dit is de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem. Je kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn."(Johannes 14: 16-17)
De Heilige Geest is de Geest van God. De Geest verheerlijkt Jezus Christus en veroordeelden de mens der zonde, ongerechtigheid, en van oordeel. De Geest maakt de mens om de waarheid te begrijpen, roept alle bij de Heiland, effecten regeneratie aan degenen die Christus als Redder, en giet de gelovigen met de vrucht van de Geest.

redding - "Het is door genade door het geloof dat je gered bent. Dit is niet uit uzelf; het is een gave van God, niet het gevolg van werken, opdat niemand roeme."(Efeziërs 2: 8)"Een iegelijk, roept de naam van de Heer, zal behouden worden."(Romeinen 10:13)
De redding van zondaren geheel Gods werk der genade, gratis aangeboden aan allen die Jezus Christus als Heer en Heiland, die door zijn leven, dood en opstanding een eeuwige verlossing voor de gelovige accepteren. Deze redding door genade door het geloof is beveiligd door berouw en aanvaarding van Jezus Christus als Heer.

Bijbel - "EENll Schrift is door God ingegeven en is nuttig voor het onderwijs, berispen, corrigeren, en training in de gerechtigheid. . . ."(2 Timoteüs 3: 16)"De wet van de Heer is perfect, de heropleving van de ziel. De statuten van de Heer zijn betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De voorschriften van de Heer hebben gelijk, het geven van vreugde aan het hart. . . . De verordeningen van de Heer zijn er zeker van, en helemaal rechtvaardig."(Psalm 19: 7-9)
De Bijbel is een goddelijk geïnspireerd boek van Oude en Nieuwe Testament, gezaghebbend voor geloof en praktijk, waarbij de weg der zaligheid en heilig leven wordt verlicht. Het criterium waarop de Bijbel moet worden uitgelegd, is Jezus Christus.

Mensheid - "En God schiep de mens naar zijn beeld; in het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."(Genesis 1:27)
Geschapen naar Gods beeld, de mens is de kroon op het werk van de schepping. Door vrije keuze, mensen rebelleren tegen de liefde van God, het verbreken van de relatie met het overtreden van de geboden van God en die onder veroordeling. Alleen de genade van God kan de mens te herstellen in de juiste relatie met God en hen in staat stellen om de creatieve doel van God te vervullen.

De kerk - "En hij heeft alles onder zijn voeten onderworpen en heeft hem het hoofd gemaakt over alle dingen voor de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult."(Efeziërs 1: 20-23)
De kerk is samengesteld uit alle ware discipelen van Christus. Jezus Christus is het Hoofd van de Kerk. Christenen moeten zich bij de plaatselijke kerken. De kerk is een autonoom orgaan, opererend onder de heerschappij van Christus. Iedere kerk krijgt de bevoegdheid om te aanbidden, het uitvoeren van de bediening, en de gaven en privileges geïnvesteerd in hen door Christus te oefenen.

Last Things - In Gods eigen tijd en eigen manier, God zal de wereld op de betrokken einde te brengen. God heeft een dag gesteld, toen Hij de wereld zal oordelen door Jezus Christus, als alle mensen hun rechtmatige loon zullen ontvangen; de ingeruilde zal in de eeuwige pijn; de rechtvaardigen, in het eeuwige leven.

Onze christelijke World View

De Christian University is een educatieve tak van de kerk, het lichaam van Christus. Christus is Heer van de Christian University, zoals Hij is de kerk. In Christus ". . . verborgen zijn alle schatten van wijsheid en kennis."(Kolossenzen 2: 3) Christus"het beeld van de onzichtbare God. . . . Want door Hem zijn alle dingen geschapen, zowel in de hemel en op de aarde, zichtbaar en onzichtbaar. . . alle dingen zijn gemaakt door Hem en voor Hem. En Hij is voor alle dingen, en in Hem zijn alle dingen bij elkaar worden gehouden."(Kolossenzen 1: 15-17) Christus is de schepper en het centrum van het universum.

Jezus verkondigde, "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." (Johannes 14: 6) Het is deze manier, deze Waarheid, dit leven de Christian University bevordert. Onze Heer nodigt ons uit om "Heb de Heer, uw God, met geheel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw kracht en met heel uw verstand."(Mattheüs 22:37) Deze uitnodiging accepteren wij. Alle waarheid is Gods waarheid. Alle geluid leren is een onderdeel van ons christelijk erfgoed en bellen, en is gecentreerd in een christelijk wereldbeeld, waar Jezus is Heer, en wij zijn zijn discipelen.

Bijbel

Overwegende dat de Board of Trustees van Carson-Newman University in haar regelmatig geplande vergadering van 19 oktober 2007 kreeg een aanbeveling van een trustee om een ​​verklaring over de overtuigingen van de leden van de Raad over de Heilige Schrift te overwegen. Laten we besluiten dat de Board of Trustees van Carson-Newman University heeft unaniem goedkeuren van de volgende verklaring: "Wij, de Raad van Toezicht van Carson-Newman University, weet bevestigen de Heilige Schrift als door God wordt gegeven door de mensen, voor mensen. De volledige en definitieve Woord van God openbaart zich in Jezus Christus. "

Bevestiging van de christelijke gemeenschap en gedrag

Als een opzettelijk christelijke academische gemeenschap Carson-Newman University streeft ernaar om christelijke principes volgen in alle aspecten van het gemeenschapsleven. We leggen onszelf de leer en het voorbeeld van Jezus Christus in al onze relaties en werk. Personen die ervoor kiezen om een ​​deel van de familie Carson-Newman wordt naar verwachting morele, ethische en bijbelse waarden te omarmen en buiten de campus. Op het gebied van seksualiteit, zijn levensstijl in overeenstemming met de bijbelse leer verwacht. Uitdrukkelijk verklaard, seksuele intimiteit is uitsluitend uitgedrukt in het huwelijksverbond die kan worden tussen een man en een vrouw. Onze christelijke waarden dienen de belangen van alle binnen de familie Carson-Newman.

Opleidingen te volgen in:
Engels

Deze school biedt ook:

BA

Carson-Newman University

Welkom op de Carson-Newman School of Religion webpagina. Onze school biedt een rijke en gevarieerde selectie van graad accenten die variëren van de basis Religie belangri ... [+]

Bachelor of Arts in Religie: Leadership and Ethics

Welkom op de Carson-Newman School of Religion webpagina. Onze school biedt een rijke en gevarieerde selectie van graad accenten die variëren van de basis Religie belangrijk bij een major met een van de volgende accenten: bijbelse talen, bijbelse studies, kerk recreatie en jeugdwerk, ministerie, filosofie en religie, leiderschap en ethiek, pastoraat en spiritualiteit en de kunsten.

Onze school omarmt een identiteit die onze Baptist erfgoed en wat het beste is in een ideale liberal arts achtergrond weerspiegelt. De belangrijkste trajecten die onze missie en persona vorm onder meer de volgende: Faculteit zal de student in staat stellen om een ​​theologische en filosofische geletterdheid te ontwikkelen; verbeteren kritisch lezen, schrijven en denken vaardigheden; de oprichting van een bijbelse grondslag en competentie om het leven vragen en problemen in de 21e eeuw aan te pakken; koesteren een robuuste spiritualiteit; het creëren van een gevoel van missie, sociaal bewustzijn en wereldburgerschap; en voor te bereiden voor de inzet en leiderschap in de plaatselijke kerk.... [-]

Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
Campus
Lees meer in Nederlands
Carson-Newman University

Al meer dan dertig jaar, heeft Carson-Newman zijn studenten te leren over films en film. Een interdisciplinair Film grote mengt nu cursussen in de productie van films e ... [+]

Bachelor of Arts in de filmwetenschap

"Film School" in Carson-Newman

Al meer dan dertig jaar, heeft Carson-Newman zijn studenten te leren over films en film. Een interdisciplinair Film grote mengt nu cursussen in de productie van films en schrijven met de academische studie van bewegende beelden in een christelijke context. Filmstudenten scherpen hun vaartuig als filmmakers, terwijl het bestuderen van de esthetiek van de film en het bedrijf van de bewegende beelden industrie.

De Mossy Creek Documentary Arts Festival is slechts een van de vele manieren Carson-Newman Film studenten aan te sluiten op het beroep. Het festival biedt de mogelijkheid voor studenten en professionele documentaire filmmakers om hun verhalen met de campus en de gemeenschap te delen.... [-]

Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
Campus
Lees meer in Nederlands
Carson-Newman University

Carson-Newman University is een institutioneel lid van de Nationale Vereniging van de Scholen of Music. Het ministerie van Music kan u helpen uw passie of u op zoek bent ... [+]

Bachelor of Arts in Music

Carson-Newman University is een institutioneel lid van de Nationale Vereniging van de Scholen of Music. Het ministerie van Music kan u helpen uw passie of u op zoek bent om te presteren, leren, of lood aanbidding na te streven. We hebben een trotse traditie van de voorbereiding van onze studenten in staat te zijn en goed geïnformeerde professionals ondergedompeld in de muzikale kunsten te zijn. Toegewijd aan het zien van studenten slagen, heeft onze ervaren en aanspreekbaar faculteit een reputatie voor uitdagende studenten duwen ze om te slagen verdiend. Met een muziek-faculteit student ratio van minder dan 10: 1, studenten profiteren van de voordelen van kleinere klassen met meer individuele aandacht. ... [-]

Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
Campus
Lees meer in Nederlands

BSc

Carson-Newman University

De Accounting gestudeerd aan Carson-Newman bereidt studenten voor op een verscheidenheid aan carrièremogelijkheden, met inbegrip van de openbare boekhouding, de industrie ... [+]

Bachelor of Science in Accounting

Business, Undergraduate

De Carson-Newman Department of Business biedt studenten een kans voor een unieke leerervaring in een christelijke omgeving liberal arts. Het Department of Business neemt de Carson-Newman University Doelverklaring als het tracht haar studenten in grote lijnen op te voeden in gebieden om hun toekomstige rol als christelijke bedrijfsleven en de leiders van de gemeenschap in een mondiale samenleving relevant.

Het Department of Business streeft ernaar om: uitgegroeid tot een van de beste business programma. leren met excellentie in een professionele, zorgzaam en verzorgende manier. presenteren een progressieve curriculum dat is uitdagend en geïntegreerd. professioneel produceren, ethisch en technisch voorbereid dienende leiders. bijdragen aan het behoud van het milieu en de economische ontwikkeling van de regio. bieden studenten met Christian leiderschap en mentoring modellen. ... [-]
Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
Campus
Lees meer in Nederlands
Carson-Newman University

Kies deze mate aan de snel veranderende en groeiende gebied van de biochemie en biotechnologie-hetzij onmiddellijk na de universiteit of voor het invoeren van de graduate ... [+]

Bachelor of Science in de biochemie

Chemistry and Biochemistry

Chemie wordt ook wel de "centrale wetenschap". Chemie focust op de samenstelling, kenmerken, en veranderingen van de materie en heeft daardoor natuurlijke verbindingen met uiteenlopende gebieden als biochemie en meteorologie, geneeskunde en techniek, archeologie en neurologie, of elektronica en psychologie.

Na een 4-jarige bacheloropleiding in de chemie, een aantal van onze afgestudeerden gaan werken bij de overheid, het bedrijfsleven of onderwijs, maar anderen streven naar verdere onderwijs met inbegrip van graduate school, medische school, apotheek school, of andere beroepen in de gezondheidszorg. Om de vele carrière mogelijkheden in de chemie te illustreren, hier is een gedeeltelijke lijst van de werkelijke posities van de GN-chemie afgestudeerden in verschillende stadia van hun carrière: laboratoriumonderzoek (fundamenteel en toegepast), medische missionaris, manager van een fabriek (de VS en in het buitenland ), middelbare school scheikunde leraar, milieu analist, personeel consultant bij een advocatenkantoor, hoogleraar aan de universiteit, voorzitter van de biochemie in een medische school, farmaceutische verkoper, commerciële ontwikkelaar van consumentenproducten, senior director van Federal radioactieve programma's, patent houden uitvinder, en manager (farmaceutische producten, personeel, onderzoek).... [-]

Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
4 jaren
Campus
Lees meer in Nederlands
Carson-Newman University

Als u geïnteresseerd bent in een industriële carrière of graduate studie in de biotechnologie zijn, kunt u ervoor kiezen om "dubbele major" in zowel de biologie en scheik ... [+]

Bachelor of Science in de biotechnologie

De studie biologie aan Carson-Newman bereidt de student voor een breed scala aan carrièremogelijkheden na afloop van het programma. Een diverse groep van de faculteit bieden meer dan 37 verschillende cursussen op alle gebieden van de biologie. Naast de traditionele cursussen, het Departement Biologie biedt unieke kansen voor de afzonderlijke studies door middel van externships, onafhankelijke projecten en onderwijs assistentschappen. Na het afstuderen, alumni voert een verscheidenheid van het beroepsonderwijs gebieden, met inbegrip van beroepen in de gezondheidszorg, onderwijs, onderzoek en industrie.

Om te leren over enkele Cutting Edge onderzoek met behulp van biotechnologie, bekijk de korte video online op:... [-]

Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
Campus
Lees meer in Nederlands
Carson-Newman University

De afdeling Psychologie van Carson-Newman University streeft naar een uitstekende undergraduate leerervaring in een ondersteunende christelijke omgeving te bieden. De afd ... [+]

Bachelor of Science in de psychologie

De afdeling Psychologie van Carson-Newman University streeft naar een uitstekende undergraduate leerervaring in een ondersteunende christelijke omgeving te bieden. De afdeling is gevestigd in het Chambliss Building. Naast de traditionele academische opleidingen, de afdeling Psychologie biedt verschillende praktische mogelijkheden door middel van gemeenschap veldwerk, stages, onafhankelijke onderzoeksprojecten en onderwijs assistentschappen. Een onderscheidend kenmerk van de afdeling Psychologie is onze nadruk op participatie van de gemeenschap en service. Na het afstuderen, hebben alumni een verscheidenheid van het beroepsonderwijs gebieden, met inbegrip van geestelijke gezondheidszorg, het ministerie, onderwijs, wetgeving, onderzoek, bedrijfsleven en de industrie ingevoerd.... [-]

Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
Campus
Lees meer in Nederlands
Carson-Newman University

Studenten met een Finance belangrijke bereid zijn om beleggingen te beheren, het beheer van risico's, budget, en het verkrijgen van kapitaal en onroerend goed transacties ... [+]

Bachelor of Science in Financiën en Economie

Business, Undergraduate

De Carson-Newman Department of Business biedt studenten een kans voor een unieke leerervaring in een christelijke omgeving liberal arts. Het Department of Business neemt de Carson-Newman University Doelverklaring als het tracht haar studenten in grote lijnen op te voeden in gebieden om hun toekomstige rol als christelijke bedrijfsleven en de leiders van de gemeenschap in een mondiale samenleving relevant.

Het Department of Business streeft ernaar om: uitgegroeid tot een van de beste business programma. leren met excellentie in een professionele, zorgzaam en verzorgende manier. presenteren een progressieve curriculum dat is uitdagend en geïntegreerd. professioneel produceren, ethisch en technisch voorbereid dienende leiders. bijdragen aan het behoud van het milieu en de economische ontwikkeling van de regio. bieden studenten met Christian leiderschap en mentoring modellen. ... [-]
Verenigde Staten Jefferson City USA Online
September 2019
Engels
Voltijd
Campus
Lees meer in Nederlands

Carson Newman Campus Tour