George Whitefield College

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

George Whitefield College is vernoemd naar de grote Engelse evangelist en prediker van de 18de eeuwse evangelische revival. Het was zijn passie voor evangelisatie en sterke theologische prediking die door de bijbel geboden werd, die de GWC-stichters wilden volgen om het College na hem te benoemen. Het College werd opgericht in 1989, het product van de visie van bisschoppen Dudley Foord en Joe Bell, opeenvolgende Bisschoppen van de Kerk van Engeland in Zuid-Afrika. Hun visie was voor een universiteit die mensen grondig in Gods woord zou landen, dat zij getrouw en passievolle rentmeesters zouden zijn van zijn boodschap.

Ons doel

GWC staat onder de heerschappij van de Heilige Schrift als Gods onfeilbare openbaring van zichzelf voor de mens, en komt uit op het feit dat hij een man in Jezus Christus wordt. Ons programma beoogt derhalve het begrip van de totale boodschap van de Bijbel te verdiepen, hun capaciteit te ontwikkelen om te betrekken bij de vele complexe situaties van het moderne leven en hen te trainen om de bijbelse boodschap effectief te bedienen aan de behoeftige wereld.

Dit wordt bereikt door mensen te onderwijzen in de principes van christelijke kennis en aanverwante terreinen; En door mensen te trainen voor christelijk leven en bediening met nadruk op het leren van het Woord van God.

Visie

Dat Afrika wordt vervuld met predikers en leraren die de Heer Jezus diep liefhebben en een diepgaand inzicht hebben in de Schrift, zodat Afrika zijn aandeel in het Koninkrijk van God kan vergroten.

Missie

Om gedachten te vormen via een klassiek theologisch onderwijs, harten die zich inzetten voor de dienstverlening en het opleiden van stemmen, om het woord van Christus effectief te communiceren.

Onze Ethos

GWC is een gemeenschap van discipelen van Jezus

We kunnen onze meester op de weg niet meer volgen zoals zijn eerste discipelen deden, maar we hebben zijn leringen en zijn levensverhaal en we zien onszelf als "leerlingen" die hem dienen, zoals we nu kunnen doen en ons uitrusten om hem beter te dienen in de toekomst.

GWC gaat over het ministerie en de missie

Wij geloven dat de theologie gaat over christelijk leven, aanbidding, bediening en missie. Dus er is een focus op ministerie, missie, evangelisatie en kerkplanting.

GWC streeft naar academisch leren met praktisch ministerie

Al onze studenten zijn bezig met kerkbediening terwijl zij op het college zijn.

GWC is groot op de bijbelse theologie

Wij geloven dat de oude en nieuwe testamenten een ontwikkelende openbaring van God voor de mensheid zijn. We willen het grote beeld begrijpen: om te zien hoe de oude en nieuwe testamenten elkaar passen.

Onze Core Beliefs

Wij geloven dat God zichzelf en zijn plan voor het menselijk ras heeft onthuld door middel van de profetische geschriften van de Oude en Nieuwe Testamenten en uiteindelijk door een man te worden in de persoon van Jezus Christus. In het hart van dit plan is Gods vestiging van Jezus Christus als Heer en Koning van zijn Heelal door zijn zondende dood en doodsverslavende opstanding. Jezus beval dat dit aan mensen van alle naties wordt medegedeeld, dat zij zouden kunnen geloven en gered worden voordat hij weer komt, om zichtbaar, glorierijk en voor altijd te heersen. Redding is alleen door Christus's genade en wordt alleen ontvangen door het geloof.

Gelovigen worden leden van Christus ("in Christus") en dit bepaalt hun fundamentele bedrijfsidentiteit, waarbij alle verschillen van nationaliteit, ras, geslacht en klasse worden overschreden. Als christenen zijn wij één lichaam in Christus, leden van zijn kerk en afzonderlijke kinderen van God en broers en zussen aan elkaar.

Als een evangelische Anglicaanse universiteit zijn we in wezen in overeenstemming met de drie grote geloofsbelijdenissen, de Dertig Negen Godsdienstartikelen, het Lausanne-verbond en de GAFCON-verklaring. Wij accepteren het Boek van Gemeenschappelijk Gebed van 1662 en de Ordinal als onze standaard van aanbidding en kerkorde.

Deze school biedt programma's in:
  • Engels

Bekijk Bachelors » Bekijk Certificaten » Bekijk Cursus »

Programma's

Deze school biedt ook:

Bachelor

Bachelor In De Theologie (bth)

Campus Voltijd 3 jaar February 2018 Zuid-Afrika Kaapstad

Dit 3-jarige full-time programma op NQF 5 - 7 zal u voorzien van de opleiding en training die nodig is voor een professioneel ministerie, het Woord van God leren en leiderschap in een christelijke kerk, gemeenschap of organisatie. [+]

Bachelor in Theologie (BTh)

GWC's bachelor in de theologie is ingeschreven onder de ID 61870, NQF Level 5-7 van het Zuid-Afrikaanse Kwalificatiedienst.

Doel

Dit 3-jarige full-time programma op NQF 5 - 7 zal u voorzien van de opleiding en training die nodig is voor een professioneel ministerie, het Woord van God leren en leiderschap in een christelijke kerk, gemeenschap of organisatie. De kwalificatie zal u de mogelijkheid bieden om kennis van het christelijk geloof te integreren met vaardigheden die essentieel zijn om christelijke gemeenschappen te bedienen en te leiden en bijdragen aan de ontwikkeling en transformatie van de bredere maatschappij.

Inhoud

BTh onderwerpen zijn onder meer:... [-]


Bachelor Of Theology Honors (bthhons)

Campus Voltijd Deeltijd 1 - 3 jaar February 2018 Zuid-Afrika Kaapstad +1 more

De BTh Honours op NQF Level 8 bouwt op de BTh-graad door je te laten specialiseren, consolideren en verdiepen op drie belangrijke gebieden van de christelijke theologie - het Nieuwe Testament, het Oude Testament en de christelijke leer. [+]

Bachelor in Theologie Honours (BThHons)

GWC's Bachelor of Theology Honours programma is geregistreerd onder de South African Qualifications Authority ID 97821, NQF Level 8.

Doel

De BTh Honours op NQF Level 8 bouwt op de BTh-graad door je te laten specialiseren, consolideren en verdiepen op drie belangrijke gebieden van de christelijke theologie - het Nieuwe Testament, het Oude Testament en de christelijke leer.

Inhoud

Modules worden geleerd door academische geleerden in 4 grote disciplines:

Nieuwe Testament Oude Testament Kerkgeschiedenis systematische theologie

Studenten hebben de keuze om te kiezen uit modules in de volgende disciplines:... [-]


Contact
Bezoekadres
34 Beach Road
Muizenberg

Cape Town, 7945 ZA